PDA

View Full Version : Con hãy đến cùng ChaMariaHao
16-11-2011, 01:25 PM
Này con ơi sao cúi đầu thinh lặng
Chẳng đón chào,chẳng thưa chuyện cùng Cha
Này con ơi sao rưng rưng khóe mắt
Chẳng vui mừng khi Cha đến thăm con.

Có chuyện chi con hãy nói đi con
Đừng lặng thinh,đừng buồn phiền như thế
Ngẩng mặt lên lau nước mắt đi con
Cha sẽ ban ơn,sẽ lo vuông tròn.

Con phải biết rằng Cha tạo nên con
Con phải biết rằng Cha tạo thành trời đất
Vũ trụ bao la vạn loài,vạn vật
Cha đã dựng nên và luôn hiểu rất tròn.

Nên chuyện lòng đang ẩn ở trong con
Con không ngỏ nhưng Cha rành tất cả
Con buồn vì đời con hoài sa ngã
Quá nhớp nhơ nên chẳng dám nhìn Cha.

Cha đến đây không phải để rầy la
Cha đến đây không phải vì căm ghét
Cha đến đây không phải vì phán xét
Mà Cha đến đây là để thứ tha...!!

Con hãy đến đây...!! Hãy đến cùng Cha...!!
Cha quên hết rồi bao nhiêu lầm lỗi
Dầu con nhớp nhơ,dầu con trọng tội
Con vẫn là con Cha,và Cha là Cha con...!!

Con hãy đến đây,...hãy đến cùng Cha...!!