PDA

View Full Version : Tôi đi theo ChúaMariaHao
13-11-2011, 12:18 AM
Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.
(Ga 10:27)

Jêsus Christ dẫn dắt tôi xin theo
Dầu đi đâu tôi quyết đi theo cùng
Tôi không kể khánh phước với khốn khó
Mừng đi với Ngài, với Ngài chung một đường.*
(Where He Leads Me I Will Follow – John Norris – 1890)


Tôi đi theo Chúa mọi nẻo đường
Có khúc gập ghềnh, có khúc suông
Chúa nắm tay tôi đi từng bước
Vui mừng vì có Chúa đi chung.

Tôi đi theo Chúa mỗi phút giây
Hoặc giữa đêm đen, hoặc sáng ngày
Sóng gió, gian nguy, tôi chẳng sợ
Có Ngài cùng bước, vữøng lòng thay!

Tôi đi theo Chúa trọn cuộc đời
Khi tôi vấp ngã, Chúa nâng tôi
Khi tôi yếu đuối, Ngài thêm sức
Năng lực trong tôi, năng lực Trời!

Tôi đi theo Chúa... đến bao giờ
Chúa dẫn tôi vào nơi... Ước Mơ
Là Nước Đời Đời, là Quê Thánh
Có Sông Phước Lạc, có Vườn Thơ.


Tường Lưu