PDA

View Full Version : Ơn gọi đời con



MariaHao
12-11-2011, 05:43 PM
Từ thưở nào Chúa ơi!



Gọi con vào cuộc đời



Ân trao nguồn Ánh Sáng



Gieo con giữa trùng khơi



Từ thưở nào Chúa thương



Nắm tay con lên đường



Đặt con vào Thập Giá



Chung cuộc đời hành hương



Chúa biết con đơn hèn



Giữa cuộc trần chông chiêng



Ân ban Thần Chân Lý



Để thắng mọi oan khiên



Chúa chỉ muốn cho con



Việc bổn phận chu toàn



Lặng thầm trong Thánh Ý



Với ơn gọi làm con



Với ơn gọi làm con



Xin cho con vẹn tròn



Trong Cha tình Phụ Tử



Tình yêu con sắt son.



Mic. Cao Danh Viện