PDA

View Full Version : Sống tình GiêsuMariaHao
12-11-2011, 05:40 PM
Yêu thương Chúa dạy bảo con
Bước đường Thánh Giá Cha còn phải qua
Tình yêu tột đỉnh cao xa
“Hy sinh mạng sống vì người mình yêu”
Lung linh tia nắng cuối chiều
Can-vê soi thấu tình yêu cứu đời
Giê-su treo giữa đất trời
Dâng Cha lễ tế tròn lời “Xin Vâng”
Phục Sinh vinh hiển xác thân
Cho người trần thế dự phần với Cha
Khôn ngoan phân biện chính tà
Thế gian bộ mặt đang qua đổi dời
“Dù cho thế giới được lời
Mất đi mạng sống ích gì hỡi con?”
“Dầu đèn” tỉnh thức sắt son
Tín trung đợi Chúa thăm lòng nữ trinh
Trần gian lữ khách đăng trình
Con buông tất cả, sống tình Giêsu.

Nữ tu BÍCH NGỌC, nvhb
gpbanmethuot.vn