PDA

View Full Version : Thập Giá Nở HoaMariaHao
08-11-2011, 10:13 PM
Từ Thập Giá con nghe tiếng Chúa gọi
Lòng con xao xuyến, sống biển cồn
Chúa ơi con đây, thân hèn yếu
Tảng đá thợ xây đã lại bỏ.

Thập Giá Chúa ,con nghe tha thiết
Nhịp tim con trong hơi thở Người
Xin cho con nguồn ơn sức mạnh
Như đá gan lì giữa phong ba.

Con người là chi,Chúa cần nhớ??
Lại phải chết vì tội con người
Thịt máu Người, nguồn ơn cứu độ
Nuôi dưỡng hồn con ,thành đá tảng.

Sống cho tha nhân,là cho Ta
Liều mất mạng mình,sẽ được sống
Hãy chết đi, như hạt lúa mì
Để mầm non mới nở nên nhân chứng.

Mẹ ơi, năm xưa Mẹ đau đớn
Con Một chịu chết ,tội thế gian
Xin vùi nát thân con hèn mọn
Để hoa thập Giá nở cõi trần.
(JosTiKha)