PDA

View Full Version : Ảnh Chúa Giêsu Và Đức MẹMariaHao
08-11-2011, 07:04 PM
http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/15-6.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/15-6.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/14-6.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/14-6.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/13-7.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/13-7.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/12-8.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/12-8.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/11-6.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/11-6.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/10-8.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/10-8.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/09-9.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/09-9.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/08-9.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/08-9.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/07-8.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/07-8.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/06-10.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/06-10.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/05-9.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/05-9.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/04-9.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/04-9.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/03-11.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/03-11.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/02-13.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/02-13.jpg)

http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/01-13.jpg (http://i1110.photobucket.com/albums/h441/dangtuanbao1997/01-13.jpg)

vì yêu
08-11-2011, 07:50 PM
òa , nhìn những bức tranh sơn dầu này thật đẹp

dom.tamtv
08-11-2011, 08:05 PM
nhìn hình ảnh Đức Mẹ thật hiền dịu và xinh đẹp

Phạm Văn Quân
08-11-2011, 08:07 PM
Ôi, con muốn làm con rể Đức Mẹ quá.hhihihi

NguyenQuynh
08-11-2011, 10:32 PM
Ôi, con muốn làm con rể Đức Mẹ quá.hhihihi
hiihi. đệ tử ới, con gái đức mẹ xinh lắm,cầu nguyện nhìu nhìu vào đức mẹ sẽ cho đấy.hehehehehe.hay sp làm mối nhá

Phạm Văn Quân
08-11-2011, 10:45 PM
hiihi. đệ tử ới, con gái đức mẹ xinh lắm,cầu nguyện nhìu nhìu vào đức mẹ sẽ cho đấy.hehehehehe.hay sp làm mối nhá

Dạ vâng ạ, sp cứ làm mối đi, đệ tử nghe liền ạ.he;))