PDA

View Full Version : Nam Úc Mừng Kính 117 Thánh Tử Đạo Việt NamMariaHao
01-11-2011, 09:55 AM
Nam Úc

Mừng Kính 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam


Lòng cung kính thần tâu lên Bệ hạ

Ba mươi năm thần một dạ trung kiên

Dưới ba triều vua vẹn chữ tôi hiền

Yêu Tổ quốc hơn tình tiền danh vọng

Nay thần chịu mọi cực hình đau khổ

Được giống Đức KITÔ đổ máu ra

Thà rơi đầu quyết không chiụ bước qua

Cây THÁNH GIÁ hơn ngọc ngà thân xác

Ôi Hiển Thánh Micae Thái Bộc*

Hồ đình Hy tràn ơn lộc CHÚA TRỜI

Sắp đầu rơi hồn vẫn thấy thảnh thơi

Tin theo CHÚA sống một đời đức hạnh

Và Thánh nữ ANÊ tù hoang lạnh

Lê thị Thành với sức mạnh đức tin

Chết rũ tù không một tiếng van xin

Khuyên con cháu vững niềm Tin nơi CHÚA

TÔMA Thiên đời trai thơm giống lúa

Chẳng mơ màng lời hứa hẹn quyền cao

Lê văn Phụng không hờn oán cấu cào

Đã chữa bệnh cho cai tù tàn ác

Còn nhiều nữa những anh hùng tín thác

Vào Tin Mừng quyết bỏ xác hy sinh

Cho cháu con phúc hưởng ánh bình minh

Gương Tử Đạo theo bóng hình THIÊN CHÚA

Những mầm giống muôn đời không héo úa

Máu các Ngài làm lời CHÚA nẩy sinh

Không hôi tanh nhưng tỏa ngát hương tình

Loài Hoa Qúi bỏ mình cho lý tưởng

Đàn chúng con những người đang thụ hưởng

Nhưng đôi lần cũng tưởng đã quyên đi

Danh vọng tiền tài mê muội ngu si

Cho thân xác những bước đi tội lỗi

Xin xót thương dù hồn con cằn cỗi

Mở sáng đường cho bóng tối tan xa

Làm chứng nhân ôi THIÊN CHÚA bao la

Không khuất phục những gian tà cuồng bạo

MARIA MẸ NỮ VƯƠNG TỬ ĐẠO

Xin dắt đàn con cao ngạo đứng lên

Không hận thù nhưng không sợ khiếp rên

Trước bạo lực phá tan niềm yêu CHÚA
G. Nguyễn Cung