PDA

View Full Version : ý nghĩa lá cờ Tòa Thánhtuongnamxu
23-10-2011, 04:46 PM
Cờ Tòa Thánh hay cờ quốc gia Vatican là cờ có hai phần, vàng và trắng. Ở giữa phần trắng có huy hiệu của Đức Giáo Hoàng gồm có mũ Giáo Hoàng và hai chìa khóa thánh Phêrô. Màu vàng và trắng khi được dùng trong bảng huy hiệu thường tượng trưng cho hai kim loại quí từ thời rất xa xưa đó là vàng và bạc. Thường thì không tách biệt nhau, nhưng trong trường hợp cờ Tòa Thánh đây lại phân biệt nhau. Chính hai màu này cũng biểu tượng cho chìa khóa của Thánh Phêrô. Chúa Trao cho Phêrô tòan quyền cai trị và giáo huấn được người ta minh họa bằng hình ảnh hai chìa khóa gác chéo nhau (clavis potentioe, clavis scientioe.Cờ này bắt đầu có từ năm 1825 nhưng mới được nhận từ ngày 8 tháng 6 năm 1929 khi nước Vatican được độc lập khỏi nước Ý.

http://www.tinmung.net/HOI%20DAP/cotoathanhroma.jpg
Cờ Hội Thánh