PDA

View Full Version : Kinh Rosa đầy đủ-Đặc sản Bùi Chuhuytap8489
18-10-2011, 01:52 PM
Sau khi tìm tòi mình đã thu thập được Kinh Rosa đầy đủ.Đây là Kinh được đọc vào các giờ kinh tối của các gia đình vào tháng Mân Côi

VĂN CÔI THÁNH NGUYỆT TÁN TỤNG THI CA

* DẪN: Ca này đọc ngày trước hết và các ngày lễ cả.


Vườn Rosa bao quanh trái đất,
Cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền,
Thử truy cùng cho đến căn nguyên;
Xem ai đã gây nên vậy ta ?
Bởi ông Thánh Đaminh cha cả,
Thấy ruộng thiêng cỏ rả mê man;
Người lo buồn nguyện ngắm kêu van
Xin Đức Mẹ cực khoan thương đoái.
Đức Mẹ thương xuống ơn rộng rãi
Trao tràng châu truyền hãy giải khuyên:
Khuyên người ta lần hạt ngắm nên.
Sẽ chữa tật thiêng liêng cho đã
Người vâng cứ, giảng không bao nản.
Thấy lòng người khác cả khi xưa.
Kẻ mê đàng tội lỗi liền chừa,
Phường đạo rối xác xơ tan tác
Thế gian bỗng tự nhiên ra khác.
Ruộng Y Ghê cỏ rác bớt dần
Thánh hội từng tư mộ công ân,
Hằng năm đặt lễ tuần kính nhớ.

Thơ rằng:
Mộc bản thủy nguyên giai hữu tự,
Đức cơ phúc chỉ khỉ vô do.
Bởi đâu khai tác thánh chi đồ,
Phải truy niệm sao cho xứng đáng.
Kìa Hà lạc thấy còn cảm thán,
Nọ cam đường thi tán tam chương,
Huống vườn thiêng thánh Mẫu mở mang.
Cây phúc rủ ngành vàng quí hóa,
Ta hãy cố hái hoa tìm quả,
Quả cùng hoa rất lạ rất nhiều,
Rất thơm tho mỹ vị ngọt ngào,
Ngoạn hứng chỉn không bao là chán.VĂN CÔI THẬP NGŨ SỰ THI CA


Phép ngắm Rosa nguyên cội rễ,
Suy ơn chuộc tội loài người thế,
Tử sinh nhi tử tử nhi sinh,
Công nghiệp vô cùng khôn xiết kể
Lạy ơn rất thánh Đức Bà,
Xin vì phép ngắm Rosa thánh này,
Ban ơn soi sáng bởi trời,
Cùng ban sự sống đời đời cho con,

Mùa Vui

1.Chúa toan cứu chuộc các sinh linh,
Sai Sứ truyền tin Thánh Tử sinh.
Thánh Mẫu dâng mình theo ý Chúa,
Chịu thai nguyên vẹn đức đồng trinh.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này, dủ thương,
Cho con lòng vững đá vàng,
Vâng theo ý Chúa mọi đàng đừng sai.

2. Isave thánh đà già cả,
Chúa định mang thai con cách lạ
Đến viếng thăm con khỏi tội truyền
Con trong lòng Mẹ liền mừng tạ.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này, dủ thương,
Cầu xin Chúa cả thiên đường,
Cứu con cho khỏi các đàng tội khiên.

3.Belem phong cảnh cực trần ai,
Chúa chọn sinh nơi chốn khó thay,
Máng cỏ bò lừa quì thở ấm.
Thiên Thần mừng rỡ Chúa ra đời.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này, dủ thương,
Cho con được ở khiêm nhường,
Chớ yêu chuộng sự vẻ vang trên đời.

4.Mẫu Hoàng vâng giữ lời truyền dạy.
Đem Chúa vào đền xin chuộc lấy.
Thầy cả xưng ra thật Chúa Trời,
Liền xin ẵm lấy cùng thờ lạy.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này, dủ thương,
Cho con thủ tiết băng sương.
Đáng lên hưởng phúc thiên đàng mai sau.

5.Lễ rồi Con lạc, Mẹ tìm con,
Lòng Mẹ ba ngày rất héo hon
Đoạn trở vào đền tìm lại thấy,
Con về thảo kính đến khi khôn.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này, xuống ơn.
Cho con lòng thật ăn năn,
Soi gương phúc đức siêng năng vâng lời.Tạ:
Tôi kính nhớ ngợi khen Đức Mẹ,
Đã hưởng phần vui vẻ lạ thay,
Vui vì khi thấy Chúa sứ sai,
Truyền tin lạ chịu thai Thánh Tử;
Vui vì Isave Thánh Nữ,
Tội truyền con khỏi tự trong thai;
Vui vì khi thấy Chúa ra đời,
Thiên Thần hát mừng Người cách lạ,
Vui vì Chúa vào đền thờ cả;
Thánh Simi kính tạ khen Người;
Vui vì con lạc mất ba ngày.
Tìm lại thấy trong nơi đền thánh,
Bấy nhiêu sự chúng tôi dâng kính,
Xin giàn ra trong tính phần vui,
Cho chúng tôi hưởng phúc trên trời,
Được hằng sống đời đời vui vẻ.


Mùa Thương

Sự vui qua sự sầu lại kế,
Lòng Đức Bà như bể dạt dào,
Khi thấy con chịu khốn khó bao,
Thì Người cũng phải đau đớn hết.

1.Chúa vào cầu nguyện trong vườn Giệt,
Thấy tội loài người lòng thảm thiết,
Máu lộn mồ hôi đổ tóa ra,
Phó mình vào nộp tòa quan xét.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,
Cho con được sức vững vàng,
Chịu nhiều sự khó Chúa thường định cho.

2. Chịu khốn thâu đêm rất nhuốc nha.
Sáng ngày dinh trấn giải vào tra.
Dạy đưa cột đá đem dây trói,
Đánh cả và mình thịt nát ra,
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,
Soi cho con mọn biết đường,
Trách mình vì tội đã thường phạm liên

3.Mặc cho áo đỏ như vua giả
Đầu đội mạo gai thâu suốt cả,
Máu chảy dòng dòng mặt chứa chan,
Lại quì gối nhạo giơ tay vả
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,
Cho con được đức khiêm nhường,
Hằng bằng lòng chịu trăm đàng nhuốc nha.

4.Khi quan luận giết án đà phê,
Thánh giá đem cho vác nặng nề,
Đau đớn vừa đi vừa ngã xuống,
Hung đồ buộc cổ kéo lôi đi.
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương,
Giữ con đừng để ngang tàng,
Cứ nương Thánh Giá theo đàng Chúa đi

5.Thảm thay! Xô ngửa trên Thánh Giá
Kéo dãn chân tay đanh đóng cả
Chúa chịu đền thay hết tội đời,
Mẹ như dao sắc thâu qua dạ
Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn,
Tha con khỏi các nợ nần,
Khi hồn lìa xác khỏi quân giặc thù.Tạ:
Kính nhớ sự thảm thương Đức Mẹ
Khi con vì tội thế đền bồi,
Thương Con đã đổ máu mồ hôi,
Thương Con chịu thâu đêm thảm thiết.
Chịu đánh đòn nát hết thịt mình;
Thương Con đầu đội mạo gai quanh,
Mặc áo đỏ như hình vua giả;
Thương Con phải vác cây Thánh giá,
Gượng vác đi mà ngã khốn thay,
Thương Con chịu đanh đóng chân tay,
Cùng chịu chết vì loài người thế,
Đức Mẹ bởi thương con quá lẽ,
Trong lòng nên như bể đắng cay,
Xin vì những sự thảm thiết này,
Cho con mọn được ăn mày phần phúc


Mùa Mừng

Sự thương khó đà qua khỏi lúc
Những sự mừng bỗng chốc tiếp theo
Vì các ơn tất cả rất nhiều
Đức Mẹ được kể sao cho xiết

1. Xác quàng hang đá khỏi ba ngày
Sống lại uy nghi sáng láng thay
Đức Mẹ thấy con mừng quá bội,
Tông đồ mặt ủ bỗng nên tươi
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương,
Cho con sạch tội mọi đàng
Cùng tin mọi sự tỏ tường ngày sau

2.Cứu chuộc Chúa đà xong mọi sự,
Dặn dò Thánh mẫu cùng đầy tớ
Khuyên còn ở lại Chúa lên trời,
Bên hữu Dêu Cha tòa Chúa ngự,
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương,
Cho con lòng mến Thiên đường,
Hằng hằng ra sức tìm đàng để lên

3Thánh Mẫu tông đồ hội họp nhau,
Thánh Thần lưỡi lửa xuống trên đầu,
Soi cho biết tiếng muôn vàn nước,
Ban sức thiêng liêng giảng đạo mầu
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương.
Cho con sức mạnh vững vàng,
Xưng ra đạo Thánh sửa sang trong ngoài

4.Nữ Vương đến tuổi đầy ơn phúc,
Thánh Tử Thiên Thần đều xuống rước
Hồn xác lên trời rất tốt lành,
Hưởng muôn muôn phúc ai suy được
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này đoái thương,
Đến cơn nhất đán phi thường,
Cho con khỏi mắc chước phường Satan

5.Chúa cả Ba Ngôi thưởng Nữ Vương
Ngự trên thần thánh nước thiên đường,
Ban quyền xem sóc loài người thế
Làm Mẹ cầu bầu để Chúa thương.
Lạy ơn Đức Mẹ cam thay,
Xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn;
Cho con lòng giữ trung cần,
Đáng lên chầu chực hưởng phần phúc riêng.


Tạ:
Tôi cám mến ngợi khen kính nhớ,
Sự Đức Bà mừng rỡ Con mình,
Mừng khi thấy Chúa đã Phục Sinh
Rất sáng láng tốt lành hơn trước
Mừng khi thấy Chúa lên hưởng phước
Các Thiên Thần đón rước tưng bừng
Mừng vì khi thấy Chúa Thánh Thần,
Đà hiện xuống ban ơn cả thể.
Mừng khi thấy mình toan giã thế
Con xuống mời rước Mẹ lên trời
Mừng vì được ơn cả Ba Ngôi
Ban tòa thưởng ngự nơi trọng nhất
Sự vui mừng rất bền rất thật
Lòng Đức Bà càng rất khoan thay
Xin vì những sự mừng này
Cho chúng tôi đời đời mừng rỡ,


Thống kỷ:
Ba phần tóm lại mười lăm chục
Cám nhớ không khen công cứu chuộc.
Mọi phúc treo gương rất sáng thay
Soi lên sẽ được muôn phần phúc


Tổng tạ:
Mười lăm sự ngắm về lần hạt
Chúng tôi xin ngợi hát khong khen
Các ơn các ích thiêng liêng
Tóm lại cách chung riêng thay thảy
Bởi sự vui Đức Bà xem thấy
Sứ Ba Ngôi chào lạy truyền tin
Ngôi Thứ Hai xuống ở cùng liên
Được hưởng các ơn thiêng vạn bội
Bởi sự thương thấy Con chuộc tội
Chịu gian nan nghìn nỗi trăm đàng
Lòng Đức Bà đau đớn thảm thương;
Các sự khó cũng dường như phải
Bởi sự mừng tự Con sống lại
Chúa xuống ơn rộng rãi muôn vàn
Cho đến khi lìa khỏi thế gian
Các phúc trọng Chúa ban đầy dẫy
Vì ba sự vui thương mừng ấy
Giúp đỡ con chuộc lấy loài người
Lại nên vườn hoa rất lạ thay
Cho Thánh hội đời đời thưởng ngoạn


Chữ rằng:
Thái linh chi giả tư kỳ bản
Chước lễ tuyển giả thám kỳ nguyên
Huống các ơn bởi mạch thiêng liêng
Xưa nay đã tràn trên trái đất
Rễ cây phúc đượm nhuần tốt bậc
Lá ngành đua thật rất rum ra,
Bóng rợp che mát mẻ ôn hòa
Hoa đỏ trắng gần xa ánh giãi

Thơ rằng:
Thanh hư linh hựu quang minh khải
Hồng bạch huyền hoa phức úc khai
Sắc vẻ vang hương ngào ngạt bay
Gẫm xem chính xuân đài cảnh trí.


The end.

slaveofgod
18-10-2011, 01:57 PM
Chú Tập cũng chịu khó sưu tầm nhể, đáng khen đáng khen, để mai A làm Hồ Sơ để gửi đi Unesco công nhận là Di Sản VH Phi Vật Thê Thế Giới nha, hihi

huytap8489
18-10-2011, 02:07 PM
Chú Tập cũng chịu khó sưu tầm nhể, đáng khen đáng khen, để mai A làm Hồ Sơ để gửi đi Unesco công nhận là Di Sản VH Phi Vật Thê Thế Giới nha, hihi

Hehe giới thiệu cho bà con để ai yêu thích thì đọc kinh này rất hay và ý nghĩa mà.

Phạm Văn Quân
18-10-2011, 02:12 PM
Thank anh Tập nhiều nhé, em rất thích đọc kinh này ạ, càng đọc càng thấy nhớ nhà, nhớ mọi người, nhớ tất cả ở quê!

dienphotrandc
18-10-2011, 04:16 PM
Cám ơn bạn về tài liệu quí này.
Chúc bạn trong tháng Mân côi được dồi dào ơn Chúa.

MariaHao
18-10-2011, 04:56 PM
Kì công!!!!!!!!!!
cám ơn a Tập nha hihi
Chúc mọi người an lành trong Chúa nhờ sự cầu bầu của Mẹ Mân côi.

huytap8489
01-10-2012, 12:30 AM
đã 1 năm post bài này,nhanh thật.Một mùa mân côi đã về,xin Mẹ Maria ban nhiều ơn lành trên mỗi người chúng con.