PDA

View Full Version : Việc học xưa và nay.....!!light_faith
17-10-2011, 10:17 PM
Lúc còn bé,nghỉ học là chuyện lạ.Nhưng lớn lên mới biết chuyện lạ là đi học.

Lúc còn bé cứ tưởng đến trường là phải học.Nhưng lớn lên mới biết đến trường còn được ngủ.

Lúc còn bé cứ tưởng thi xong là hết.Nhưng lớn lên mới biết thi xong còn có thi lại.

Lúc còn bé cứ tưởng điểm 10 là giỏi.Nhưng lớn lên mới biết 5 điểm là mơ ước xa xôi.

Lúc còn bé cứ tưởng càng học cangd giỏi.Nhưng lớn lên mới biết càng học càng thấy mình ngu hơn.

.........
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=) )=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))