PDA

View Full Version : Đặt tên theo phong cách của bạn...linhkent_uct
14-10-2011, 10:07 PM
Có trò chơi mới đây !!!

Giờ mình đặt 1 cái tên ví dụ như "Xà Lõn Lũng" và bạn tiếp theo đặt 1 cái tên khác phải có âm "ung" (là âm của chữ cuối trong cái tên mình đặt ra) trong cái tên của bạn đặt, ví dụ như "Ung Thị Mụt Nhọt" hoặc bạn tiếp theo có thể đặt 1 cái tên đơn giản như "Cà Thọt" ..... "Gọt Hột Xoài" ...............

Bạn muốn đặt tên gì cũng được miễn là nó dí dõm hoặc 1 cái tên đẹp cũng được...

Chú ý tên của nước nào miền nào cũng được miễn là phiên âm thành tiếng Việt...

Giờ thì bắt đầu chơi nào..

Mình đặt tên trước na...

Ma Cà Tủn..

anhtienBC
14-10-2011, 10:32 PM
Câu ni đc. hok cả nhà ơi__??=D>"Ủn ỉn,Ủn ỉn"___lợn kêu kìa!!!

linhkent_uct
21-10-2011, 10:02 AM
Tiếp theo anhtien na...
Tỉn Chai Rượu..