PDA

View Full Version : Thông Báomr.anhde
03-11-2008, 10:37 AM
Các Bạn SV Quỹ Ngoại Thân mến!

Nhận Lời Mời của Cha Xứ. Ngày 25-11-2008 Trân trọng mời các bạn Sinh viên trong giáo xứ về mừng lễ Cắt Băng Khánh Thành Nhà Giáo Lý Của Giáo Xứ. Các Bạn Sắp xếp công việc về sớm để giúp Cha Xứ. Xin Chân Thành ảm Ơn!