PDA

View Full Version : New: Hình ảnh giáo xứ Thiện Giáotuongnamxu
06-09-2011, 08:28 PM
Hình ảnh nhà thờ giáo xứ Thiện Giáo
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56435133.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434370.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434466.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434417.jpg

Giáo Họ Hữu Ái:
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434300.jpg

Giáo Họ Phú Đường:
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434032.jpg

Giáo Họ Phú Hương:
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434232.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434199.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434157.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434117.jpg

Giáo Họ Phú Ninh:
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56433819.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56433541.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56433414.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56433589.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56433669.jpg

thusinh_buichu
28-11-2011, 07:59 PM
haha! Thiện Giáo quê ta...đẹp nhất!!!!!!!!!!!

linhphong_6789
28-11-2011, 10:31 PM
hihi...Cha ĐỐI...đang co sóc tại xứ...xứ còn có sở của dòng thăm viếng...xứ được tách từ xứ Phú Thọ có cha...GAB. MAI QUANG TUYẾN coi sóc!
hihi...xin CHÚA luôn che chở giáo xứ ngày một thăng tiến cả về vật chất cơ sở cũng như đời sống đạo của gióa dân nơi đây!

tuongnamxu
29-11-2011, 12:39 PM
Giáo Họ Phú Hương:
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434232.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434199.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434157.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/56434117.jpg

giáo họ này đã tách lên hàng chuẩn xứ năm nay, tách ra khỏi xứ Thiện Giáo, xin chúc mừng bà con giáo xứ