PDA

View Full Version : Gặp lại Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảidangvanluong
20-08-2011, 03:16 PM
http://www.youtube.com/watch?v=-C0HiqkiThU

http://www.youtube.com/watch?v=g9dVTYJKU6E

http://www.youtube.com/watch?v=W1XwhDtNppI

http://www.youtube.com/watch?v=_oAz0_cjzNI