PDA

View Full Version : Hình ảnh đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Đại Đồngvjet_Truong
04-07-2011, 08:35 PM
http://cC1.upanh.com/24.557.31669040.mk70/ghgfhgf.jpg

http://cC2.upanh.com/24.557.31669041.mA00/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong001640x42.jpg

http://cC3.upanh.com/24.557.31669042.Dcb0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong002640x42.jpg

http://cC5.upanh.com/24.557.31669044.78S0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong003640x42.jpg

http://cC6.upanh.com/24.557.31669045.GzU0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong004640x42.jpg

http://cC7.upanh.com/24.557.31669046.kEk0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong005640x42.jpg

http://cC9.upanh.com/24.557.31669048.ln0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong006640x42.jpg

http://cC4.upanh.com/24.557.31669053.8zF0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong007640x42.jpg

http://cC6.upanh.com/24.557.31669055.k1y0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong008640x42.jpg

http://cC7.upanh.com/24.557.31669056.Zv0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong009640x42.jpg

http://cC8.upanh.com/24.557.31669057.r9w0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong010640x42.jpg

http://cC9.upanh.com/24.557.31669058.bmt0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong011640x42.jpg

http://cC1.upanh.com/24.557.31669060.yFC0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong012640x42.jpg

http://cC3.upanh.com/24.557.31669062.Duw0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong013640x42.jpg

http://cC4.upanh.com/24.557.31669063.5Bl0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong014640x42.jpg

http://cC5.upanh.com/24.557.31669064.wsn0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong015640x42.jpg

http://cC6.upanh.com/24.557.31669065.KD40/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong016640x42.jpg

http://cC7.upanh.com/24.557.31669066.i160/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong017640x42.jpg

http://cC3.upanh.com/24.557.31669072.h5a0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong018640x42.jpg

http://cC7.upanh.com/24.557.31669076.4mP0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong019640x42.jpg

http://cC9.upanh.com/24.557.31669078.Xyu0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong020640x42.jpg

http://cC0.upanh.com/24.557.31669079.jw90/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong021640x42.jpg

http://cC1.upanh.com/24.557.31669080.Pbu0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong022640x42.jpg

http://cC2.upanh.com/24.557.31669081.Arr0/imagesstoriesgiaoxudaidongdailethanhtamchuagiesuda idong023640x42.jpg

Nguồn : denthanhthanhtam.com

tuongnamxu
04-07-2011, 09:01 PM
Đông vui quá anh em nhỉ,chúc mừng giáo xứ đền thánh, thanks Vjet-Truong nhá, tiếc là Trường mời mà mình không về được, hôm nào mình gặp lại nhau sau nhá, nhất định đó,hihihihi

vjet_Truong
04-07-2011, 09:57 PM
oki hihi nhất định ùi
hum đó 2 em gà văng ra ít người thế là ê sắc :-P

hatcai
04-09-2011, 04:06 PM
Hum đó mình làm ban tiếp tân trong giáo xứ nên chẳng được xem gì cả. hic. Cùng Tạ ơn Chúa nào.