PDA

View Full Version : Hình ảnh Ánh sao Quần Cống đi chơi Cồn Lutranthienan.qc
26-06-2011, 09:06 PM
Nhân dịp hè, anh chị em CLB Ánh Sao Quần Cống (một nhóm chuyên môn của Hội Khuyến Tài) tổ chức đi thăm các Cha quê hương và đi chơi tại Cồn Lu với các con Cha Môn

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/9/52/13087111791950911770_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/9/55/13087113351455088040_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/9/57/13087114791235520495_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/9/58/13087114951628916273_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/9/58/13087115091046611332_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/9/58/13087115222008992177_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/9/58/1308711537110637151_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/9/59/1308711550254923016_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/9/59/13087115661897669357_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/9/59/1308711581462354888_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/9/59/1308711596208177593_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/01/13087116851178478038_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/01/13087116981766751130_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/01/13087117121005252582_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/02/13087117261029421750_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/02/13087117411668802575_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/03/1308711788445220425_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/03/1308711801431020875_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/03/1308711817245752621_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/03/1308711833807155539_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/04/1308711848411930246_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/04/1308711862448003477_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/04/13087118912073177577_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/05/13087119071204507442_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/05/13087119371383000178_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/05/1308711952849652122_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/06/13087119662117993823_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/06/13087119801158315015_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/16/13087125721746168294_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/16/13087125872016711473_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/16/13087125991096762631_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/16/13087126121361747345_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/17/1308712626262665453_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/17/1308712638325797909_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/17/13087126511105660809_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/17/13087126632016038788_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/17/1308712676917661152_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/18/1308712689101669868_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/18/1308712702249015067_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/18/13087127141434503682_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/18/13087127381476554089_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/19/1308712750939643592_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/19/13087127651076477391_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/20/1308712819382680344_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/20/1308712831462991066_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/20/13087128461445427409_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/20/1308712858843699595_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/21/1308712897816219069_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/22/13087129281433620160_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/50/13087146161785271678_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/50/13087146501460614432_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/51/13087146691749867041_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/51/13087146881084865413_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/51/1308714706898711351_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/53/13087148071873528552_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/53/13087148251652262217_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/55/13087149401118582635_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/55/1308714954160646122_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/56/1308714968310266227_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/57/1308715037143182298_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/57/1308715050923314510_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/57/1308715064724489478_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/57/13087150771288757631_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/58/1308715091293732722_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/58/1308715103451766859_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/58/13087151161952233946_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/58/130871512917418623_574_574.jpg

http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/06/22/10/59/13087151421846790933_574_574.jpg

Cảm ơn mọi người, một buổi đi chơi rất vui!

Kem.qc
27-06-2011, 12:57 PM
Chỉ được cái lôi kéo các em đi chơi là nhanh thôi! Lân sau nhớ rủ tôi nũa nhé.he

tranthienan.qc
27-06-2011, 03:50 PM
Hi. Chương trình hôm đó không có đi Cồn Lu đâu. Vì lên cha Môn mới biết tin Cha đi thăm giáo họ đến trưa mới về nên anh em tranh thủ đi tí. hi. Cũng vui đấy chứ!
À, mà dịp đi Nam Phương Tới, thấy anh em tính cũng đi biển sau khi tham dự Lễ truyền thống về. Mọi người cho ý kiến đi nha!