PDA

View Full Version : hoạt động của nhómgiusethao
10-05-2009, 07:12 AM
:haert: Thông Báo tới mọi người tháng này 17/05/09 nhóm ta lại họp như thường niên nhé vẫ có 2 thầy ở bùi chu mình cùng tới họp đấy .Ai có bạn o cùng công giáo cũng mời tói cùng nhé . Mọi người nhớ đến đông đủ nhé để cùng nhau bàn luận về tiếp sức mùa thi nữa nhé !
chào thân ái !=D>=D>=D>