PDA

View Full Version : Hình ảnh giáo xứ Định Hảituongnamxu
18-05-2011, 09:06 PM
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/52776377.jpg

http://ca2.upanh.com/19.0.23682786.8Lm0/img3095.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/52776395.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/52776367.jpg

http://ca2.upanh.com/19.0.23682784.SP60/img3093.jpg

http://static.panoramio.com/photos/original/52776416.jpg

http://static.panoramio.com/photos/original/52776445.jpg

luunamdinh
18-05-2011, 10:17 PM
Bao lần về quê mà không ghé thăm GX Định Hải được,
Hôm nay bác đưa hình ảnh tượng 14 đàng Thánh giá lên nhìn không nhận ra đây là đâu nữa.
cảm ơn bác nhiều nhé!

"Xin cho Bùi Chu của con mạnh cả xác lẫn hồn Chúa nhé"

tuongnamxu
18-05-2011, 10:28 PM
Bao lần về quê mà không ghé thăm GX Định Hải được,
Hôm nay bác đưa hình ảnh tượng 14 đàng Thánh giá lên nhìn không nhận ra đây là đâu nữa.
cảm ơn bác nhiều nhé!

"Xin cho Bùi Chu của con mạnh cả xác lẫn hồn Chúa nhé"

Bây giờ các giáo xứ ở quê hương phát triển lắm, nhiều người xa quê lâu năm còn không nhận ra quê mình nữa ấy. hixhix

tuongnamxu
18-10-2011, 07:17 PM
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59136467.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59136401.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59136344.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59136290.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59136232.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59136182.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59136083.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59136032.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59135852.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59135798.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59135693.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/59135546.jpg