PDA

View Full Version : Tháng hoa tại giáo phận Bùi Chutuongnamxu
17-05-2011, 06:28 PM
Bài dâng Hoa tại Giáo phận Bùi Chu

THÁNG HOA
(Kinh nguyện Toàn niên, Giáo phận Bùi chu tr 243)

Lời bảo: Tháng Năm quen gọi là Tháng Đức Mẹ, vì giáo hữu khắp Hội thánh xưa nay quen dâng tháng ấy để kính Đức Mẹ cách riêng. Vậy ta là con cái Đức Mẹ không nên bỏ qua ngày nào trong tháng này mà chẳng làm việc kính Đức Mẹ cách riêng.

Ngày nào không đi nhà thờ được mà làm chung cùng giáo hữu, thì ít là ở nhà cũng đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ cách riêng...
Ban sáng đọc kinh lần hạt như thường, rồi đọc sách Tháng Đức Bà, ngày Chúa nhật đọc sách về ban tối.
Ban tối cũng đọc các kinh lần hạt như thường...
(Trích Sách Toàn niên Kinh nguyện, Bùi chu 248- 259)KINH CẦU ĐỨC BÀ

(Cách vãn)Xin Chúa thương xót chúng tôi.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng tôi.

Xin Chúa thương xót chúng tôi.

Chúa Cha ngự trị trên trời.

Chúa Con chuộc tội cứu loài người ta.

Thánh thần Thiên Chúa Ngôi Ba.

Thiêng liêng sáng láng thật thà khoan thay

Ba Ngôi cùng một Chúa Trời

Xin thương phù hộ chúng tôi mọi đàng.Maria thánh Nữ Vương,

Trước tòa xin rủ lòng thương thay lời.

Đức Bà là Mẹ Chúa Trời

Chịu thai nhân phép bởi ngôi Thánh Thần

Đức Bà là Đấng đồng thân

Gồm trên các kẻ giữ phần đồng trinh.

Nữ vương sinh Chúa nhân lành.

Chúa đà chọn để giáng sinh cứu đền:

Nữ vương phúc đức thuần tuyền

Chúa ban ơn cả cách riêng đầy lòng.

Nũ vương tuyết sáng gương trong

Hơi trần chẳng đượm vào trong tính tình.

Nữ vương trọn tốt trọn lành,

Thân hình ngọc khiết kim tinh băng điều.

Nữ vương trinh tĩnh mỹ miều

Đáng cho thiên hạ mến yêu hết lòng.

Nữ vương khoan hậu ung dong,

Cực mầu cực nhiệm hơn trong mọi loài.

Nữ vương thương khắp mọi người

Sự lành sự thánh hằng soi liền liền.

Nữ vương xin Chúa cầm quyền,

Tạo thành thiên địa dựng nên mọi loài.

Cùng là Chúa chữa tội đời

Cứu loài người khỏi mắc mồi Satan

Nữ vương trí rất khôn ngoan,

Gồm trên các trí thế gian muôn nghìn.

Nữ vương thiên hạ kính tin

Khắp hòa mặt đất không khen ngợi mừng.

Nữ Vương cực rất tài năng,

Mọi loài khôn khá sánh bằng mảy may.

Nữ vương lòng rất nhân thay,

Hằng thương xót cả và loài người ta.

Nũ vương ngay chính thật thà,

Chẳng hề bao có lòng ra khác thường.Đức Bà nghĩa đức treo gương.

Sáng soi chói lọi thiên lương mọi loài.

Đức Bà lòng thánh sạch thay

Xứng làm tòa Đức Chúa Trời toàn năng

Đúc Bà là sự vui mừng,

Hằng cho con mọn lòng từng vui liên

Đức Bà là giống trọng thiêng

Đáng dâng thờ phượng trong đền Chúa Dêu

Đức Bà là Đấng kính yêu

Mọi nơi thiên hạ mọi điều cậy trông.

Đức Bà lượng cả bao dong,

Tỏ ra soi sáng trong lòng ngày đêm.

Đức Bà như thể hoa thơm,

Lạ lùng mọi vẻ dịu êm mọi mùi.

Đức Bà như thẻ lầu đài,

Vua Davit thuở trị đời lập ra.

Đức Bà như thể tháp ngà,

Rất là châu báu, rất là cao sang.

Đức Bà như thể đền vàng,

Vững bền chói lói vẻ vang mọi bề.

Đức Bà như thể hòm bia,

Chúa Trời truyền để tóm về kỷ cương

Đức Bà là cửa thiên đàng,

Ai vào hưởng phúc khôn đàng khởi tay

Đức Bà như thể sao mai,

Mở đàng cho sáng mặt trời giãi cao.

Đức Bà cứu kẻ liệt lào,

Giúp thương kẻ phải hiểm nghèo gian truân.

Những người phạm tội quên ơn,

Đức Bà bầu cử giúp phần rỗi liên.

Những người sầu não lo phiền,

Đức Bà yên ủi lòng liền được vui

Các người có đạo Chúa Trời

Đức Bà phù hộ xuống đầy mọi ơn.Nữ Vương cao cả bội phần

Ngự tòa trên các thiên thần linh thiêng.

Nữ vương trên các tổ tiên,

Gồm trên các thánh Sấm truyền Phêrô.

Nữ vương trên các Tông đồ,

Cùng trên các thánh Chúa cho phúc lành.

Nữ vương trên thánh Tu hành,

Cùng trên các thánh Đồng trinh trọn đời.

Nữ vương ngự trị trên trời,

Muôn vàn thần thánh chẳng ai sánh cùng.

Nữ Vương khỏi tội tổ tông.

loài người mắc bởi Adong Evà.

Nữ Vương rất thánh Rosa

Ngọt ngào hoa lá rum ra lá ngành.Đức Bà Thánh mẫu đồng trinh,

Xin thương ban mọi ơn lành cho tôi.

Đức Bà là Mẹ Chúa Trời,

Xin thương chịu lấy những lời tôi dâng.

Chúa Con chuộc tội cứu dân,

Xin tha tội lỗi nợ nần chúng tôi.

Chúa Con chuộc tôi chữa đời,

Ghé tai lân tuất nghe lời van lơn.

Chúa Con chuộc tội xuống ơn,

Thương xem con mọn đang cơn hiểm nghèo.*LỜI NGUYỆN

Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Dêu,

Chúng tôi trông cậy cùng kêu van Bà.

Xin hằng bầu cử trước toà,

Tỏ ra lòng Mẹ rất là yêu con.

Trong nơi khổ ải chon von,

Cách xa mặt Mẹ hãy còn lầm than.

Chúa Con xưa xuống thế gian,

Chẳng từ bỏ kẻ gian ngoan tội tình.

Lại cam chịu khổ chịu hình,

Vì loài người thế liều mình đền xong.

Mẹ thương cŨng hợp một lòng,

Vâng theo ý Chúa thông công như vầy.

Con xin Mẹ rất nhân thay,

Chớ bao ngoảnh mặt làm khuây chẳng nhìn.

Xin hằng dạy dỗ con liên,

Cùng hằng yên ủi giữ gìn thương yêu.

Con trông Mẹ có phép nhiều,

Muôn vàn thần thánh cũng đều ngửa trông

Chúng con còn chốn long đong

Như người vượt bể mênh mông giữa vời.

Mẹ như sao ngự giữa trời,

Chính bên phương bắc các ngôi sao chầu.

Xin soi dẫn để con theo,

Kẻo con lạc lối sa vào trầm luân.

Đến sau qua khỏi cõi trần,

Con trông cậy Me rộng phần lòng thương.

Liền đem vào cửa thiên đàng,

Được xem thấy Chúa cực sang cực lành.

Cùng xem thấy Mẹ đồng trinh

Hưởng muôn muôn phúc thần hình thảnh thơi.

Gồm đầy mọi sự tốt vui,

Chẳng cùng chẳng hết đời đời. Amen.Chú ý: Khi rước hoa vào nhà thờ xong, sẽ để hoa xuống hai bên nơi đã dọn sẵn, chắp tay lại mà đọc những lời này:

Chúng tôi mọn mạy phàm hèn,

Dám đâu ghé mắt trông lên bàn thờ.

(Cúi đầu xuống)

Ngửa xin tràn xuống ơn thừa,

Rộng ban giãi tấm lòng thơ trước toà.

(Dẫn: Năm câu "Chúng tôi lạy"

phải bái quì năm lần).1. Chúng tôi lạy Chúa Cha nhân thứ

Đã giữ lời phán hứa rủ thương.

Dựng nên rất thánh Nữ vương,

Gây nền mọi phúc treo gương muôn đời.2. Chúng tôi lạy Ngôi Hai xuống thế,

Cứu loài người chẳng để cho hư.

Lại thương trối Mẹ nhân từ,

Để loài con mọn được nhờ mọi ơn.3. Chúng tôi lạy Thánh Thần Chúa cả.

Cho Đức Bà phúc lạ ơn đầy,

Cùng lòng rộng rãi nhân thay.

Để con mọn được ăn mày phần thương.4. Chúng tôi lạy Nữ vương Thánh mẫu,

Chúa Ba Ngôi yêu dấu cách riêng.

Trên trời dưới đất cầm quyền,

Mọi loài đáng phải không khen bội phần.5. Chúng tôi lạy Thiên thần các thánh

Đang vui mừng trong tính Chúa Dêu.

Đẹp lòng Đức Mẹ thương yêu

Vốn hằng chầu chực xin điều ngợi khen.(Thủ hoa ngâm, nhị nhân ngâm)

Chúng con bồ liễu phận hèn,

Ơn thương đã được bước lên lạy mừng.

(Bái xuống)

Đoá hoa khóm nóm tay bưng.

(Cầm lấy hoa)

Tấc niềm cần bộc xin từng tỏ ra.

(Tiến hoa tụng : chúng nhân đồng tụng).Quì trước í a dâng hoa

Đền vàng quỳ trước dâng hoa

Trông lên tháp báu thấy tòa Ba Ngôi

(Đứng lên)Nhân đức í a gương soi,

Mười hai nhân đức gương soi,

Kính dâng Đức Mẹ đời đời ngửa trông.

(Bái xuống)Thiên Chúa í a dủ lòng,

Vì xưa Thiên Chúa dủ lòng, (bái)

Chọn làm Thánh Mẫu bởi dòng thánh quânLá ngọc í a khác trần

Ngành vàng lá ngọc khác trần,

Sinh Ngôi Thánh tử đồng thân trọn đời.

(Bái xuống)Cứu chuộc í a đền bồi,

Giúp công cứu chuộc đền bồi,

Ơn trên thông xuống cho loài sinh linh.Mở cảnh í a tràng sinh,

Tràng châu mở cảnh tràng sinh,

Trồng cây cực tốt cực lành Ro sa.Vũ lộ í a thi - a,

Đượm nhuần vũ lộ thi - a, (gratia)

Bốn mùa hoa nở rum ra lạ lùng.Hoa đỏ í a hồng hồng

Nhiệm thay hoa đỏ hồng hồng,

Nhuộm thêm Máu thánh thơm chung lòng người.Con gánh í a tội đời

Vì thương Con gánh tội đời,

Chịu như dao sắc thâu nơi lòng mình.Hoa trắng í a tốt lành

Xinh thay hoa trắng tốt lành,

Ví cùng nhân đức đồng trinh Đức Bà.Hơn ngọc í a hơn ngà

Nguyên tuyền hơn ngọc hơn ngà,

Sáng trong hơn tuyết cùng là hơn gương.Này sắc í a hoa vàng

Quí thay này sắc hoa vàng

Sánh nhân đức mến Bà càng trọng hơn.Tin kính í a nhơn nhơn

Một niềm tin kính nhơn nhơn,

Vững vàng cậy mến trong cơn vui sầu,Hoa tím í a càng màu

Dịu thay hoa tím càng màu.

Ý trên bà những cúi đâu vâng theo.Chịu khó í a trăm chiều

Bằng lòng chịu khó trăm chiều,

Khiêm những nhịn nhục hằng yêu hãm mình.Này sắc í a hoa xanh

Lạ thay là sắc hoa xanh.

Mừng Bà nhân đức trọn lành cực cao.Sau trước í a một mầu

Dờn dờn sau trước một màu,

Quản chi sương nắng dãi đầu ngày đêm.Hoa năm sắc đã giãi niềm,

Lại trưng cổ điển dâng thêm kinh đề.

Đức Bà thờ Chúa một bề,Hoa quì chăm chắm hướng về thái dương.

Tội Nguyên không nhiễm khác thường.Hoa sen trên nước chẳng vương bùn lầy.

Lòng đầy thánh sủng giáng lâm,Hoa lê tuyết đượm mầu thơm khác vời.

Tuổi cao phúc đức càng đầy,Lạ lùng hoa cúc nở ngày vãn thâu (thu).

Tòa cao thần thánh kính chầu,Hoa mai đỉnh núi nở đầu trăm hoa.

Muôn loài cám mến âu ca,Hoa đơn phú quý gần xa vui vầy.

Các ơn Chúa phó trong tay,Hoa lan vương giả hương bay ngạt ngào.

Bảy hoa mượn chỉ nghĩa mầu,

Hình dong ơn phúc kính tâu ngợi mừng.

Hợp cùng năm sắc điều dâng,

Dường mười hai ngọc kết tầng triều thiên.

Còn muôn phúc cả ơn riêng,

Trăm hoa khôn khá sánh khen được nào.

Chúng con đang chốn phong đào,

Mong gieo hạt giống e vào bụi gai.

Cậy trông Đức Mẹ nhân thay,

(Bái xuống)Dủ thương vì chúc tụng này cùng hoa.

Lòng thốn thảo, đóa linh pha,

Xin điều dâng tiến trước tòa Ba Ngôi.

Diện tiền cầu khẩn thay lời,

Đằm đằm mưa móc trên trời tưới liên.

Thêm ơn vun xới cách riêng,

Ruộng thiêng sạch cỏ mọc lên chốn lành.

Hoa nhân trái phúc đủ ngành,

Đời này dùng đủ lại dành đời sau.

Tấc thành đã được giãi tâu,

Dám xin hợp ý khấu đầu tạ ơn.

(Cúi đầu xuống)

Đội ơn Chúa rất khoan nhân,(bái)

Đã cho con mọn kính dâng hoa này.Đội ơn Thánh tử ngôi Hai,(bái)

Đã cho con mọn được thay thảo thờ.Đội ơn Đức Mẹ nhân từ (bái)

Đã cho con mọn ngây thơ ngợi mừngTấm lòng xin với hoa dâng,

Giãi niềm thảo kính vốn từng thần hôn.

Chúng con dâng cả xác hồn,

Xin thương chịu lấy chúng con đừng từ

Ban ơn cho chúng con nhờ,

Được lòng sốt sắng phượng thờ cho liên.

Đời này được sự bằng yên,

Đời sau lại được ngợi khen hát mừng.

Amen.

tuongnamxu
17-05-2011, 06:44 PM
Ngàn hoa dâng MẹTháng Năm, với những cơn mưa đầu mùa đã mang lại cho đất trời một màu xanh của tươi vui và hy vọng. Đất trời xanh tươi càng thêm lộng lẫy nhờ những cánh hoa đồng nội ở trước hiên nhà, hay ven đồi, ven núi. Hoa hoà cùng với cảnh sắc của đất trời để nói lên kỳ công của Thiên Chúa. Mầu sắc của hoa tươi xinh, hương thơm lại càng ngào ngạt, hoa chẳng những tô thắm vũ trụ nên xinh tươi, lại còn như muốn nở một nụ cười thân thiện với con người.Hoa đã trở thành một người bạn thật thân thiết với con người. Khi vui người ta tặng hoa để chúc mừng lẫn nhau. Khi buồn người ta cũng trao gởi lẵng hoa như trao gởi tấm lòng đồng cảm thân thương. Hoa khích lệ lòng người. Hoa còn hướng con người nhớ tới Đấng tạo hoá đã xoay vần vũ trụ bốn mùa xinh tươi.Mỗi độ tháng năm về, Giáo hội còn mời gọi chúng ta hướng về Mẹ Maria, là đoá hoa đẹp nhất của trần gian. Mẹ là bông huệ vì Mẹ khiết trinh. Mẹ là đoá hồng vì Mẹ say mến. Hương thanh khiết và tình yêu của Mẹ đã làm cho mùa xuân trần gian được hồi sinh. Ơn cứu độ được ban tặng cho trần đời nhờ hoa lòng của Mẹ hằng đẹp lòng Thiên Chúa.Ôi Maria! Mẹ kiều diễm xinh tươi! Mẹ đẹp như ngàn hoa luôn tô thắm cho vũ trụ đẹp xinh. Hương thơm nhân đức của Mẹ tựa hương thơm của ngàn hoa toả lan cho khắp nhân gian. Nhân đức của Mẹ đã thực thi trọn hảo trong vai trò người vợ, người mẹ của gia đình. Mẹ đã tận hiến hy sinh cho gia đình. Mẹ đã sống hết mình vì hài nhi Giê-su. Cuộc đời Mẹ quyện vào đời Con làm nên hy tế cứu độ trên đồi Cal-vê. Mẹ đã đi qua những thăm trầm của gia đình trong niềm tín thác cậy trông vào Thiên Chúa.Xin cho cộng đoàn chúng ta mỗi khi hái hoa dâng kính Đức Mẹ, chúng ta hãy mượn hương sắc của hoa để trao gởi tâm tình tín thác, cậy trông nơi Mẹ. Xin Mẹ toả hương thiên đàng cho cuộc đời chúng ta luôn được an vui và dư tràn thánh ân. Xin Mẹ ấp ủ chúng ta trong tình Mẹ để cuộc đời chúng ta cũng trở thành những đoá hoa tươi thắm dâng tặng cho đời.Vâng, mỗi cuộc đời là một sắc hoa dâng tặng cho đời..Hoa tình yêu, hoa bác ái, hoa thuỷ chung, hoa dâng hiến. Loài hoa nào cũng đẹp. Hương hoa nào cũng làm vui lòng người. Hoa để tô thắm vũ trụ. Cuộc đời đẹp để tô thắm nhân gian. Hoa mang hương thơm vào đời. Cuộc sống làm người cũng phải mang tình yêu dấn thân phục vụ cho đời.Xin dâng lên Mẹ những sắc hoa của cuộc đời chúng con. Ước gì cuộc đời chúng con luôn là những bông hoa dâng tặng cho đời và lan toả hương thơm bác ái trong môi trường sống của chúng con.

Xin dâng lên Mẹ hoa tím lung linh trong ánh chiều tà như tình yêu trung tín sắt son vẹn nghĩa câu thề.Xin dâng lên Mẹ Màu đỏ hy sinh trong bổn phận gia đình. Xin cho chúng con biết dâng tặng cho nhau những đoá hồng của tình yêu, của hy sinh, của phục vụ cho lợi ích chung của gia đình.Xin dâng lên Mẹ màu vàng rạng rỡ đẹp xinh được nồng ép bởi hương thơm bác ái và vị tha của chúng con.Xin dâng lên Mẹ Màu xanh của hy vọng. Màu xanh được dệt từ những ước mơ cao đẹp dám sống vì lợi ích tha nhân tựa như muôn ngàn đoá hoa làm tươi mát lòng người.Xin dâng lên Mẹ màu trắng trinh nguyên là biểu lộ tấm lòng thanh khiết, không vấn vương tội lỗi, luôn là đền thờ thanh sạch cho Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.Xin dâng lên Mẹ những cánh hoa muôn màu sắc như cuộc đời với bao phận đời khác nhau. Có người vui. Có người buồn. Có gia đình hạnh phúc. Có gia đình đang khô cạn tình yêu. Xin Mẹ đón nhận tấm lòng chân thành của chúng con. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho gia đình chúng con được thuận hòa. Cho mỗi người chúng con biết chết đi trong cái tôi ích kỷ để lan tỏa hương thơm của bác ái và vị tha. Cho cuộc sống gia đình luôn tươi mát như cánh hoa, luôn thanh khiết như hương hoa. Cho tình con người sống trên trái đất được thắm đượm tình Chúa tình người như mùi hương hoa thơm ngát, như mầu hoa muôn sắc điểm tô cho cuộc đời thêm hạnh phúc thắm tươi. Xin cho từng người chúng con luôn là một đoá hoa tươi xinh, góp về nơi đây trong ngày của Mẹ để cùng nhau mở hội hoa đăng:

Ngàn Hoa Dâng Mẹ