PDA

View Full Version : Tư liệu giáo phận qua 2 video Bùi Chu và Phú Nhaituongnamxu
07-05-2011, 03:18 PM
Nhà thờ chính Tòa Bùi Chu:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=m3SPLjjnICI


Nhà thờ Vương cung đền thánh Phú Nhai:

http://www.youtube.com/watch?v=vLpOG-fgQs8&feature=player_detailpage

tuongnamxu
07-05-2011, 09:40 PM
http://www.youtube.com/watch?v=6T0Tg760fG4&feature=player_detailpage