PDA

View Full Version : Giáo Xứ Phú Thọ Dâng Hoa Kính Đức Mẹvjet_Truong
05-05-2011, 09:56 PM
Tuần qua Giáo xứ Phú Thọ đã tổ chức long trọng cuộc rước khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ.Cuộc rước có sự tham gia của nhiều đoàn hội với những bông hoa tươi đẹp nhất và điểm xuất phát từ nhà thờ thánh Vensetlao Sa Nam xuống nhà xứ Phú Thọ.Sau đây là một số hình ảnh

http://cB5.upanh.com/22.162.29156314.n2j0/p1030001.jpg

http://cB0.upanh.com/22.162.29156319.cCu0/p1030002.jpg

http://cB9.upanh.com/22.162.29156328.5Bl0/p1030003.jpg

http://cB6.upanh.com/22.162.29156335.3L70/p1030004.jpg

http://cB3.upanh.com/22.162.29156342.I8n0/p1030006.jpg

http://cB5.upanh.com/22.162.29156344.adu0/p1030008.jpg

http://cB9.upanh.com/22.162.29156348.EyU0/p1030009.jpg

http://cB5.upanh.com/22.162.29156354.i160/p1030011.jpg

http://cB1.upanh.com/22.162.29156360.9AQ0/p1030013.jpg

http://cB6.upanh.com/22.162.29156365.oSQ0/p1030016.jpg

http://cB9.upanh.com/22.162.29156368.R0/p1030017.jpg

http://cB2.upanh.com/22.162.29156371.Gae0/p1030020.jpg

http://cB3.upanh.com/22.162.29156372.zbi0/p1030023.jpg

http://cB0.upanh.com/22.162.29156379.9pn0/p1030026.jpg

http://cB5.upanh.com/22.162.29156384.vzZ0/p1030029.jpg

http://cB6.upanh.com/22.162.29156385.w40/p1030030.jpg

http://cB7.upanh.com/22.162.29156386.FFE0/p1030033.jpg

http://cB0.upanh.com/22.162.29156389.LHg0/p1030036.jpg

http://cB1.upanh.com/22.162.29156390.cOV0/p1030039.jpg