PDA

View Full Version : Kỷ niệm cuộc thương khó chúa 2011 gx.ngưỡng nhânpil_ket
26-04-2011, 09:26 PM
SAU ĐÂY LÀ TỔNG HỢP HÌNH ẢNH VỀ THÁNH LỄ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ NGƯỠNG NHÂN

http://www.youtube.com/watch?v=EfPjDpzqhUk&feature=player_embeddedhttp://www.youtube.com/watch?v=Q0-2YfCr1RI&feature=player_embedded

https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT9E3YKiYI/AAAAAAAAAEI/lau2qx8yh8k/s640/DSC01798.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT9EHbBMFI/AAAAAAAAAEM/aI4GRJOAkjs/s640/DSC01796.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT9ogqWwjI/AAAAAAAAAEU/5lruESmxhMo/s640/DSC01800.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT-K24rI5I/AAAAAAAAAEg/a84CInJax4M/s512/DSC01805.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT-K24rI5I/AAAAAAAAAEg/a84CInJax4M/s512/DSC01805.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT-Lq6Z_MI/AAAAAAAAAEk/i6hYo9ZoAno/s512/DSC01806.JPG
KỶ NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA HANG ĐÁ DO GIÁP NAM ĐẢM TRÁCH

https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT-qOHNo4I/AAAAAAAAAEs/FxvEAP0hD1E/s640/DSC01808.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT-rrchqhI/AAAAAAAAAEw/HCQH5FJiSqA/s640/DSC01812.JPG
GIỜ XÁM HỐI
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT-sPbljII/AAAAAAAAAE0/WJ_4LsIuWnE/s640/DSC01813.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT_NQsSN7I/AAAAAAAAAE4/OhInAUpWPI8/s640/DSC01815.JPG
HÔN KÍNH THÁNH GIÁ
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT_O0w9Z4I/AAAAAAAAAE8/qpHixdyROQM/s640/DSC01820.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT_O4_f1lI/AAAAAAAAAFA/IssFSydy-O4/s640/DSC01819.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT_ucFFnKI/AAAAAAAAAF4/K9pGm0wOlJQ/s512/DSC01821.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUAPjSOA2I/AAAAAAAAAGk/9iU5SUTeS1M/s512/DSC01824.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUAR8jkKWI/AAAAAAAAAGs/DwHmS3JQdZg/s640/DSC01826.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUA1GUGegI/AAAAAAAAAG0/4whCKKqagwM/s512/DSC01828.JPG
NGÀY HÔM ĐÓ THIÊN SẦU ĐỊA THẢM MƯA NHƯ TRÚT NƯỚC XUỐNG NHƯNG NGAY SAU ĐÓ TẠNH NGAY

https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUBXdsjVxI/AAAAAAAAAG8/Skjo06trTxs/s640/DSC01830.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUBXdsjVxI/AAAAAAAAAG8/Skjo06trTxs/s640/DSC01830.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUBXlkNZhI/AAAAAAAAAHA/Az_f6HN_IWs/s640/DSC01832.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUB207B7sI/AAAAAAAAAHI/uvqi9Lxjt88/s640/DSC01834.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUB5Vb5VJI/AAAAAAAAAHQ/nUTrWKyu5Sk/s640/DSC01835.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUCYg9uuwI/AAAAAAAAAHU/2vSCy6sKdkU/s640/DSC01836.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUCaOC14nI/AAAAAAAAAHY/-tezWrc-QFo/s640/DSC01837.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUC5el1PJI/AAAAAAAAAHg/VDsHgWCqO_c/s512/DSC01843.JPG

pil_ket
26-04-2011, 09:30 PM
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUF5JrgKWI/AAAAAAAAAIg/9YMg1qjHiOs/s128/DSC01864.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUF7YQcdYI/AAAAAAAAAIk/sx4Evu8pBSs/s128/DSC01865.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUGbliruKI/AAAAAAAAAIo/DPfHwh6g2rA/s128/DSC01868.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUGijOSu0I/AAAAAAAAAIw/lgpGkKNXoMY/s128/DSC01870.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUIEG7Ds2I/AAAAAAAAAJM/unPvUKb42Os/s128/DSC01879.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUHMa96vLI/AAAAAAAAAI8/Is9d8ix_RWc/s128/DSC01873.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUHmqSGLxI/AAAAAAAAAJA/-wv5e25am8c/s128/DSC01876.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbU1_8gl6KI/AAAAAAAAAWk/O0-vHZpaBpw/s128/DSCN1119.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbU2jIzC2MI/AAAAAAAAAXE/PjPx2uMsWzI/s128/DSCN1135.JPG
http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/nguong%20nhan/th_IMG_0199.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbU3mf4BDJI/AAAAAAAAAYI/ImU-tFHBAps/s128/DSCN1189.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbU34jgDx8I/AAAAAAAAAYc/bLNwU6BAePI/s128/DSCN1200.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbU3vawfkyI/AAAAAAAAAYU/xrmjMOpvkSs/s128/DSCN1198.JPG

pil_ket
26-04-2011, 09:33 PM
SAU ĐÂY LÀ TỔNG HỢP HÌNH ẢNH VỀ THÁNH LỄ PHỤC SINH CỦA GIÁO XỨ NGƯỠNG NHÂN
THÁNH LỄ RỬA CHÂN
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT9E3YKiYI/AAAAAAAAAEI/lau2qx8yh8k/s640/DSC01798.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT9EHbBMFI/AAAAAAAAAEM/aI4GRJOAkjs/s640/DSC01796.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT9ogqWwjI/AAAAAAAAAEU/5lruESmxhMo/s640/DSC01800.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT-K24rI5I/AAAAAAAAAEg/a84CInJax4M/s512/DSC01805.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT-K24rI5I/AAAAAAAAAEg/a84CInJax4M/s512/DSC01805.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT-Lq6Z_MI/AAAAAAAAAEk/i6hYo9ZoAno/s512/DSC01806.JPG
KỶ NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA HANG ĐÁ DO GIÁP NAM ĐẢM TRÁCH

https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT-qOHNo4I/AAAAAAAAAEs/FxvEAP0hD1E/s640/DSC01808.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT-rrchqhI/AAAAAAAAAEw/HCQH5FJiSqA/s640/DSC01812.JPG
GIỜ XÁM HỐI
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT-sPbljII/AAAAAAAAAE0/WJ_4LsIuWnE/s640/DSC01813.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT_NQsSN7I/AAAAAAAAAE4/OhInAUpWPI8/s640/DSC01815.JPG
HÔN KÍNH THÁNH GIÁ
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT_O0w9Z4I/AAAAAAAAAE8/qpHixdyROQM/s640/DSC01820.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT_O4_f1lI/AAAAAAAAAFA/IssFSydy-O4/s640/DSC01819.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbT_ucFFnKI/AAAAAAAAAF4/K9pGm0wOlJQ/s512/DSC01821.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUAPjSOA2I/AAAAAAAAAGk/9iU5SUTeS1M/s512/DSC01824.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUAR8jkKWI/AAAAAAAAAGs/DwHmS3JQdZg/s640/DSC01826.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUA1GUGegI/AAAAAAAAAG0/4whCKKqagwM/s512/DSC01828.JPG
NGÀY HÔM ĐÓ THIÊN SẦU ĐỊA THẢM MƯA NHƯ TRÚT NƯỚC XUỐNG NHƯNG NGAY SAU ĐÓ TẠNH NGAY

https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUBXdsjVxI/AAAAAAAAAG8/Skjo06trTxs/s640/DSC01830.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUBXdsjVxI/AAAAAAAAAG8/Skjo06trTxs/s640/DSC01830.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUBXlkNZhI/AAAAAAAAAHA/Az_f6HN_IWs/s640/DSC01832.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUB207B7sI/AAAAAAAAAHI/uvqi9Lxjt88/s640/DSC01834.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUB5Vb5VJI/AAAAAAAAAHQ/nUTrWKyu5Sk/s640/DSC01835.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUCYg9uuwI/AAAAAAAAAHU/2vSCy6sKdkU/s640/DSC01836.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUCaOC14nI/AAAAAAAAAHY/-tezWrc-QFo/s640/DSC01837.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUC5el1PJI/AAAAAAAAAHg/VDsHgWCqO_c/s512/DSC01843.JPGxem ảnh chuẩn tẠI ĐÂY


https://picasaweb.google.com/nguyencongket/2504201102#

https://picasaweb.google.com/nguyencongket/2504201103#


http://s1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/nguong%20nhan/?start=all

pil_ket
26-04-2011, 09:45 PM
nguong nhan pictures by pil_ket1 - Photobucket

https://picasaweb.google.com/lh/webU...20761793390545

TỔNG HỢP HÌNH ẢNH THÁNH LỄ PHỤC SINH GX.NGƯỠNG NHÂN 2011

vjet_Truong
27-04-2011, 08:55 PM
Cho ra hình to cho dễ nhìn :D

http://cB1.upanh.com/21.926.28888470.oNy0/dsc01796.jpg

http://cB5.upanh.com/21.926.28888474.hox0/dsc01798.jpg

http://cB8.upanh.com/21.926.28888477.Oiu0/dsc01799.jpg

http://cB9.upanh.com/21.926.28888478.B8z0/dsc01800.jpg

http://cB4.upanh.com/21.926.28888483.gkD0/dsc01801.jpg

http://cB6.upanh.com/21.926.28888485.oma0/dsc01802.jpg

http://cB7.upanh.com/21.926.28888486.3Kk0/dsc01805.jpg

http://cB1.upanh.com/21.926.28888490.6oU0/dsc01806.jpg

http://cB5.upanh.com/21.926.28888494.Owr0/dsc01807.jpg

http://cB9.upanh.com/21.926.28888498.2uX0/dsc01808.jpg

http://cB0.upanh.com/21.926.28888499.3Mx0/dsc01812.jpg

http://cB1.upanh.com/21.926.28888500.WRj0/dsc01813.jpg

http://cB4.upanh.com/21.926.28888503.jII0/dsc01815.jpg

http://cB5.upanh.com/21.926.28888504.yOd0/dsc01819.jpg

http://cB8.upanh.com/21.926.28888507.Ckn0/dsc01820.jpg

http://cB0.upanh.com/21.926.28888509.B8z0/dsc01821.jpg

http://cB2.upanh.com/21.926.28888511.sah0/dsc01822.jpg

http://cB5.upanh.com/21.926.28888514.i160/dsc01824.jpg

http://cB0.upanh.com/21.926.28888519.sgn0/dsc01825.jpg

http://cB4.upanh.com/21.926.28888523.3430/dsc01826.jpg

http://cB7.upanh.com/21.926.28888526.BlU0/dsc01827.jpg

http://cB8.upanh.com/21.926.28888527.6xK0/dsc01828.jpg

http://cB0.upanh.com/21.926.28888529.ZPV0/dsc01829.jpg

http://cB2.upanh.com/21.926.28888531.Zv0/dsc01830.jpg

http://cB5.upanh.com/21.926.28888534.Kiw0/dsc01831.jpg

http://cB9.upanh.com/21.926.28888538.pXu0/dsc01832.jpg

http://cB2.upanh.com/21.926.28888541.4vt0/dsc01833.jpg

http://cB3.upanh.com/21.926.28888542.CAn0/dsc01834.jpg

http://cB5.upanh.com/21.926.28888544.uz0/dsc01835.jpg

http://cB0.upanh.com/21.926.28888549.6o40/dsc01837.jpg

http://cB2.upanh.com/21.926.28888551.pO90/dsc01842.jpg

http://cB4.upanh.com/21.926.28888553.9eX0/dsc01843.jpg

http://cB6.upanh.com/21.926.28888555.ug0/dsc01844.jpg

http://cB0.upanh.com/21.926.28888559.B8z0/dsc01845.jpg

http://cB1.upanh.com/21.926.28888560.Y4i0/dsc01846.jpg

http://cB6.upanh.com/21.926.28888565.QQG0/dsc01849.jpg

http://cB1.upanh.com/21.926.28888570.zFA0/dsc01852.jpg

http://cB6.upanh.com/21.926.28888575.rc00/dsc01855.jpg

http://cB9.upanh.com/21.926.28888578.vPS0/dsc01856.jpg

http://cB0.upanh.com/21.926.28888579.lpB0/dsc01857.jpg

http://cB4.upanh.com/21.926.28888583.Rot0/dsc01858.jpg

http://cB6.upanh.com/21.926.28888585.6o40/dsc01860.jpg

http://cB9.upanh.com/21.926.28888588.5jR0/dsc01861.jpg

http://cB0.upanh.com/21.926.28888589.5ru0/dsc01862.jpg

http://cB2.upanh.com/21.926.28888591.UiD0/dsc01864.jpg

http://cB3.upanh.com/21.926.28888592.9z00/dsc01865.jpg

http://cB5.upanh.com/21.926.28888594.1mw0/dsc01868.jpg

http://cB7.upanh.com/21.926.28888596.sFS0/dsc01869.jpg

http://cB9.upanh.com/21.926.28888598.HFo0/dsc01870.jpg

http://cB0.upanh.com/21.926.28888599.gD90/dsc01871.jpg

http://cB1.upanh.com/21.926.28888600.Xu40/dsc01872.jpg

http://cB2.upanh.com/21.926.28888601.zFC0/dsc01873.jpg

http://cB4.upanh.com/21.926.28888603.evd0/dsc01874.jpg

http://cB5.upanh.com/21.926.28888604.6mX0/dsc01876.jpg

http://cB6.upanh.com/21.926.28888605.K4b0/dsc01879.jpg

http://cB7.upanh.com/21.926.28888606.VS10/dsc01880.jpg

http://cB8.upanh.com/21.926.28888607.lMR0/dsc01881.jpg

http://cB9.upanh.com/21.926.28888608.SYZ0/dsc01885.jpg

http://cB0.upanh.com/21.926.28888609.3430/dsc01897.jpg

http://cB1.upanh.com/21.926.28888610.7LP0/dsc01899.jpg

http://cB2.upanh.com/21.926.28888611.78S0/dsc01902.jpg

http://cB3.upanh.com/21.926.28888612.yvV0/dsc01904.jpg

pil_ket
07-05-2011, 09:04 AM
GIỜ CHÚA CHỊU CHẾT

https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUCb1GNXKI/AAAAAAAAAHc/FDwZ-QeiEIc/s512/DSC01842.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUC-sgXDYI/AAAAAAAAAHk/qqo7tAe4UGA/s640/DSC01844.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUC_7lgE9I/AAAAAAAAAHo/eBgc2vqDDh0/s512/DSC01845.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUDcQEpmaI/AAAAAAAAAHs/yZYOFAe2rPY/s512/DSC01846.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUDiFb4PLI/AAAAAAAAAHw/OkDqlt2tTxI/s512/DSC01847.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUEIORNGKI/AAAAAAAAAH8/ln62nnnjSZ0/s640/DSC01850.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUEIx7pRRI/AAAAAAAAAIA/OMhQkwk9ewA/s512/DSC01852.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUEnyWAJII/AAAAAAAAAIE/zMSxTHbZ9qM/s512/DSC01855.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUEvqJt5hI/AAAAAAAAAII/v5xXLHo-FM4/s640/DSC01856.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUEwP0AnRI/AAAAAAAAAIM/OUFjIP682u8/s640/DSC01857.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUFL21UWDI/AAAAAAAAAIQ/WYxy7-exNxY/s640/DSC01858.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUFRBzI8KI/AAAAAAAAAIU/n1XAxYn-QOI/s640/DSC01860.JPG
THÁO ĐINH VÀ TÁNG XÁC CHÚA

https://lh4.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUFTzRrKkI/AAAAAAAAAIY/Ll22zDWRROs/s640/DSC01861.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUFzzs0EgI/AAAAAAAAAIc/zLBPnkfm_jQ/s640/DSC01862.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUF5JrgKWI/AAAAAAAAAIg/9YMg1qjHiOs/s640/DSC01864.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUF7YQcdYI/AAAAAAAAAIk/sx4Evu8pBSs/s640/DSC01865.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUGbliruKI/AAAAAAAAAIo/DPfHwh6g2rA/s512/DSC01868.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUGd0AsI3I/AAAAAAAAAIs/am1J7AmpXBo/s640/DSC01869.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUGijOSu0I/AAAAAAAAAIw/lgpGkKNXoMY/s640/DSC01870.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUHCzgWKLI/AAAAAAAAAI0/ugDyoCaLUsM/s640/DSC01871.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUHFAizTGI/AAAAAAAAAI4/vZhQ5elqaRc/s640/DSC01872.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUHMa96vLI/AAAAAAAAAI8/Is9d8ix_RWc/s640/DSC01873.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUHmqSGLxI/AAAAAAAAAJA/-wv5e25am8c/s640/DSC01876.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUHmlaV04I/AAAAAAAAAJE/-Gwb6-Bqju8/s640/DSC01874.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUIEG7Ds2I/AAAAAAAAAJM/unPvUKb42Os/s640/DSC01879.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUIFZFSJ8I/AAAAAAAAAJQ/XnMB6Fiwn1g/s640/DSC01880.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUIOoKttII/AAAAAAAAAJU/ho4Zkf8AS98/s640/DSC01881.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUImyEye_I/AAAAAAAAAJY/p8Kv6BI6vlc/s640/DSC01882.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUIoppnPSI/AAAAAAAAAJc/zHHQzrGX3jA/s640/DSC01884.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUIpz1qHUI/AAAAAAAAAJg/ZiVPal8Q07Y/s512/DSC01885.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_XX2MazOERVM/TbUJ1YzG6BI/AAAAAAAAAJw/sBw65yax5e4/s512/DSC01887.JPG

pil_ket
07-05-2011, 09:05 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-rMPX5gluJko/TbUmIViwrRI/AAAAAAAAAOk/jZtJgYMlF8Q/s288/DSC01930.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-7lfe7iSnZ8I/TbUs6ajSCbI/AAAAAAAAARo/MTziKuIZoao/s288/DSC05960.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-spJlYXkh12Y/TbUvn0wdhHI/AAAAAAAAASo/vRDNdoMEKpM/s288/DSC05977.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-jgjv4o4fuWg/TbUv_SEpaKI/AAAAAAAAAS0/84VfkwQ_j7g/s288/DSC05978.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-t428BGl8GMw/TbUwh__Pk2I/AAAAAAAAAS4/Tf6D1cHPYeo/s288/DSC05979.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-Iw7sJXANtHQ/TbUw3bofAqI/AAAAAAAAATA/IYBizWCL4fc/s288/DSC05981.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-q2Vc1_B8lgo/TbUx0PCqhSI/AAAAAAAAATM/yGAH-qwRj8Y/s288/DSC05984.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-GZT_iCBYCdk/TbU0ahMOqXI/AAAAAAAAAVM/FpcQ5OC9gvg/s288/DSCN1071.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-c_y4OKQeCO0/TbU1REoNRKI/AAAAAAAAAV8/yZ_tp7uN94k/s288/DSCN1096.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-c2AWYfrm1qY/TbU1f2XezFI/AAAAAAAAAWI/O6HUUtWG8Gs/s288/DSCN1106.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-zGJXwk4Gxs4/TbU1nDbq9PI/AAAAAAAAAWQ/nZFYjQmiaDc/s288/DSCN1110.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-3dgE1dglTm4/TbU1qu9aIAI/AAAAAAAAAWU/ynEGm5dJTtg/s288/DSCN1111.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-0lz-xoSC7fk/TbU1vsAGvuI/AAAAAAAAAWY/4n31eg_NIis/s288/DSCN1114.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-40HqHPvYQV4/TbU2tu96XkI/AAAAAAAAAXQ/ucrbY22UIIc/s288/DSCN1171.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-KTLaQOdOweU/TbU20MOo53I/AAAAAAAAAXY/WehTamipGnI/s288/DSCN1173.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-BPz0V6HAOwE/TbU4F0lU7yI/AAAAAAAAAYo/ckMdf3tsN7Y/s288/DSCN1208.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-bYrKPIEqAwY/TbU4JfrwhmI/AAAAAAAAAYs/OBiX4CM69sc/s288/DSCN1209.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-JeXTbJqNLGc/TbU4TKAe6yI/AAAAAAAAAY0/o2W15L86gb0/s288/DSCN1212.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-yW3Oit1zoLI/TbU4bR-N3RI/AAAAAAAAAY8/Q_LbV8c__oM/s288/DSCN1214.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-AsBgKpDTfl4/TbU4fgFrUCI/AAAAAAAAAZA/a9nO8QsL8SA/s288/DSCN1215.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-5WZ-GonpikA/TbU4iT0MZnI/AAAAAAAAAZE/YcT7KdljRds/s288/DSCN1216.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-_6JxNmCahc8/TbU4oSgyp4I/AAAAAAAAAZI/EZv1F_XoSLY/s288/DSCN1218.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-3TgGLf07_bg/TbU4xMkRctI/AAAAAAAAAZQ/r1Eqfve2F0w/s288/DSCN1220.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-5yBzTbmu46M/TbU44g3jmKI/AAAAAAAAAZY/-Do8Baq2P9k/s288/DSCN1222.JPGhttps://lh4.googleusercontent.com/-H557JkSEui4/TbU5BLh2RzI/AAAAAAAAAZc/SOOHc8HflRw/s288/DSCN1224.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-CCY9pMtdPg4/TbU5E8tEabI/AAAAAAAAAZg/hgL9WiQ5s-s/s288/DSCN1225.JPGhttps://lh5.googleusercontent.com/-MVc24oSiaTU/TbU5H0RU6II/AAAAAAAAAZk/oWJPsQJlMLE/s288/DSCN1226.JPG

pil_ket
07-05-2011, 09:06 AM
http://www.youtube.com/watch?v=EfPjDpzqhUk&feature=player_embedded

dovanngon
07-05-2011, 09:23 AM
Kết à chú chỉnh full anh đi! Híc híc KIỆU CHÚA SỐNG LẠI NĂM NAY HÍC GIỐNG 10 NĂM TRƯỚC! rước 1/2 LÀNG mệt thôi rồi! hic hic! Khổ Giáp Tây! Xin hồng ân thiên Chúa và sự cầu bầu của Mẹ Maria Mân Côi sáng soi cho giáo xứ con!