PDA

View Full Version : Thứ 6 tuần thánhmr.anhde
10-04-2009, 07:23 AM
Tại sao thứ 6 Tuần Thánh lại gọi là Good Friday?
Theo một số thông tin từ một số trang web, có lẽ gọi "Good Friday" vì:
1. "Good Friday" đọc lệch ra từ "God's Friday" - Ngày của Chúa - Lí giải này xem ra không được thuyết phục cho lắm ...
2. "Good Friday", gọi như vậy có thể ngày này là 1 ngày duy nhất trong năm không có 1 lễ với đầy đủ các nghi thức cho 1 buổi lễ bình thường mà ta thường thấy.
3. "Good Friday", gọi như vậy vì đây là ngày đánh dấu ngày Chúa Giê-su chịu đóng đinh để cứu chuộc nhân loại. ( xứng đáng gọi là 1 công việc tốt - "good")
4. ...???

nhiều quốc gia khác họ gọi ngày này một cách khác, "Great Friday", "Passion Friday", "Big Friday",...

mr.anhde
31-03-2010, 08:31 AM
Ngày thứ sáu Tuần Thánh là ngày Giáo hội ăn chay và giữ thinh lặng để tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa trên thập giá. Việc giữ chay hôm nay có tính cách bó buộc theo giáo luật và là một trong hai ngày buộc ăn chay trong cả năm. Hơn nữa ý nghĩa của việc ăn chay này nhằm chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa, chứ không chỉ mang tính cách hãm mình đền tội.

Vào ban chiều, khoảng giờ thứ ba, Giáo hội tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô trên thập giá qua một lễ nghi gọi là ?Nghi thức phụng vụ thương khó?. Nghi thức này gồm có việc công bố bài Thương Khó theo Thánh Gioan, luôn được dành cho Thứ sáu Tuần Thánh. Tiếp theo là việc cầu nguyện trọng thể theo các ý chỉ khác nhau. Đây là mẫu mực và nguồn gốc của Lời nguyện chung mà chúng ta thấy đọc ngày nay. Rồi có phần tôn kính Thánh Giá Chúa Kitô và sau cùng là việc rước lễ với Mình Thánh đã được truyền phép ngày hôm trước vì ngày Thứ sáu Tuần Thánh được gọi là ?ngày không phụng vụ? nghĩa là không có Thánh lễ. Mối liên hệ và ý nghĩa các phần phụng này được trình bày như sau: Giáo Hội tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết (qua bài Thương khó theo Thánh Gioan), rồi việc Ngài chết đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại, do đó Giáo Hội cầu nguyện cho các hạng người khác nhau (Lời nguyện trọng thể); từ đây Thập giá được Giáo hội tôn kính đặc biệt như là gỗ cứu rỗi (lễ nghi tôn kính Thánh Giá) và sau cùng, Giáo hội hiệp thông và đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa Kitô qua việc rước lễ.

minhthuc90
01-04-2010, 01:02 PM
Lạy chúa xin cho con cùng được vác thập giá theo Ngài