PDA

View Full Version : Thánh giuse là gương mẫu cho tất cả những ai tinvuminhnhuannd
16-04-2011, 05:58 PM
http://tgphanoi.org/uploads/News/pic/small_nvn_1268963162.jpg Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II giới thiệu Thánh Giuse như là gương mẫu cho tất cả các tín hữu và phó thác cho Người "những người trẻ trong môi trường lao động và những người thất nghiệp".

Đức Gioan Phaolo II thật sự đã hiến tất cả bài giáo lý của mình cho con người và sứ vụ của thánh Giuse trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Người ta nhớ rằng Đức GioanPhaolo II cũng là tác giả bản văn nổi tiếng về Thánh Giuse: "Redemptoris Custos", một tông huấn được công bố vào ngày 15/8/1989.
"Thánh Giuse, "bạn của Đức Trinh nữ Maria và "người công chính", là một gương mẫu sống trong đức tin, cho tất cả những tín hữu".

Ðức Giáo Hoàng nhấn mạnh cách riêng về gương mặt thánh Giuse lao công: "Người đã trở nên quan thầy các lao công, bởi vì Người đã nuôi Thánh Gia Thất bằng lao công của Người".

Khi nhắc lại huấn giáo thường xuyên của triều giáo hoàng và cách
riêng những thông điệp xã hội, Ðức Giáo Hoàng nhấn mạnh: "Ngày lễ của Người mời gọi chúng ta quí trọng lao động trong sự sống con người, và cũng nhớ rằng nhân vị phải là trung tâm của quá trình kinh tế-xã hội".

"Lao động làm cho con người ý thức mình được kêu gọi hợp tác với Đấng sáng Tạo, ngõ hầu cải thiện tạo vật. Con người đáp ứng như thế với ơn gọi của mình".

"Chung ta hãy phó thác cho thánh Giuse, Ðức Giáo Hoàng những người trẻ trong môi trường lao động và những người thất nghiệp".

Với những người tham quan nói tiếng Pháp, Ðức Giáo Hoàng nói: "Chớ chi mùa Chay là một dịp canh tân sự cải thiện!"

vuminhnhuannd
16-04-2011, 06:06 PM
Lạy thánh giuse xin hương dấn chúng con biêt trông cậy vào chúa và trông cậy vào ngài vì ngài là cha nuôi chúa giêsu.xin chúa ki tô soi sáng cho chúng con như chúa đã soi sáng cho thánh giuse làm việc, xin ngài hướng dẫn con làm việc và giúp con ý thức được mọi việc con làm.