PDA

View Full Version : Khung cảnh Hà Nội trước phiên tòa xét xử luật sư Cù Huy Hà Vũlight_faith
07-04-2011, 10:50 PM
Đây là khung cảnh xung quanh tòa án nhân dân Hà Nội trước phiên tòa xét xử bác Vũ.........

http://www.youtube.com/watch?v=7jS9aGnfmuA