PDA

View Full Version : Bản thiết kế nhà thờ đền thánh Đại Đồngtuongnamxu
30-03-2011, 08:54 AM
http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/ban%20ve%202.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/ban%20ve%201.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/ban%20ve%203.jpg

http://denthanhthanhtam.com/home/images/stories/giaoxudaidong/ban%20ve%204.jpg

giapnam
30-03-2011, 09:51 AM
Nhìn bản thiết kế trông gần giống nhà thờ chính tòa Thái bình nhỉ?

vjet_Truong
20-04-2011, 08:53 PM
;))
Cũng là kỹ sư người đã xây nhà thờ Chính tòa Giaos Phận Thái bình mà ;;)