PDA

View Full Version : Hình ảnh nhà thờ Lớn Nam Địnhtuongnamxu
17-03-2011, 09:34 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007102.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007104.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007105.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007108.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007110.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007107.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007119.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007121.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007123.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007122.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007124.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007125.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007126.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007127.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007128.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007136.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007130.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007129.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007131.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007132.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007135.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007134.jpg


Nhà xứ
http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007111.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007117.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007112.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007120.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007115.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007114.jpg

http://i2.photobucket.com/albums/y19/ExryuJapan/Hanhtrinhvequehuong/Church/ND-Nam%20Dinh/10292007118.jpg

soccon_nd90
18-03-2011, 01:56 PM
hi hi hi bac sơi hình như ảnh này tứ mấy năm trước phải khôgn ạh
cháu thấy giời khuôn viên thánh đường đang dc xay dựng tu bổ lại có khác rồi ạh

tuongnamxu
19-03-2011, 01:57 PM
http://images-01.delcampe-static.net/img_large/auction/000/122/236/995_001.jpg