PDA

View Full Version : Hình giáo xứ Thánh Mẫutuongnamxu
16-03-2011, 03:12 PM
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/5246657101_677f7c9350_b.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/5246657ccc5_osssdsass.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/5246657101_9df68bccc5_o.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/5246657101_ccc5_ossddd.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/5246657101_ccc5_ossd.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/5246657101_ccc5_o.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/5246657ccc5_ossdsass.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/5246657ccc5_ossdddsass.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/5246657ccc5_ossdddsa.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/5246657ccc5_ossddd.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/524665ssdsass.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/524665ssdsassdd.jpg

tuongnamxu
19-03-2011, 03:11 PM
http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/thanhmau/img_5492.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/thanhmau/img_5521.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/thanhmau/img_5493.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/thanhmau/img_54581.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/thanhmau/thanhdf8.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/thanhmau/img_5490.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/thanhmau/img_5487.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/thanhmau/img_5489.jpg

http://i225.photobucket.com/albums/dd156/bangcool/thanhmau/img_5488.jpg

hoaithu5991
19-03-2011, 04:54 PM
Cam on a Hai nhieu nha, hinh anh rat dep

tuongnamxu
19-03-2011, 04:58 PM
Cam on a Hai nhieu nha, hinh anh rat dep

Không có gì, Xin Tạ ơn Chúa,giáo xứ Thánh Mẫu cũng rất mạnh, hiện nay giáo xứ do cha Vinh Sơn Nguyễn Tốt Nghiệp coi sóc

tuongnamxu
22-03-2011, 03:57 PM
http://4.bp.blogspot.com/_jxbMd1rV-Uo/Ssqv0QrCxcI/AAAAAAAAAGU/WZSNiuA9B4w/s1600/Cha%2BNghiep%2B70%2Btuoi%2B(k%2B70x120%2Bcm).jpg

cha xứ Thánh Mẫu Vinh sơn Nguyễn Tốt Nghiệp