PDA

View Full Version : Ngưỡng nhân ngày 11h45" 6/3/2011pil_ket
08-03-2011, 10:06 AM
http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1660.jpghttp://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1659.jpghttp://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1659.jpghttp://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1673.jpg?t=1299421785http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1672.jpg?t=1299421785http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1671.jpg?t=1299421785http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1670.jpg?t=1299421785http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1670.jpg?t=1299421785http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1669.jpg?t=1299421785http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1665.jpg?t=1299422122http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1664.jpg?t=1299422122http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1663.jpg?t=1299422122http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1663.jpg?t=1299422122http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1662.jpghttp://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1661.jpghttp://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1674-1.jpg?t=1299556225http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1675.jpg?t=1299556225http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1676.jpg?t=1299556225http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1677.jpg?t=1299556225http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1678-1.jpg?t=1299556225http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1679-1.jpg?t=1299556225http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1680-1.jpg?t=1299556225http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1681-1.jpg?t=1299556225http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1682-1.jpg?t=1299556225http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1683-1.jpg?t=1299556305http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1685-1.jpg?t=1299556305http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1686-1.jpg?t=1299556305http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1687-1.jpg?t=1299556305http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1688-1.jpg?t=1299556305http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1689-1.jpg?t=1299556305http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1690-1.jpg?t=1299556305http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1691-1.jpg?t=1299556305http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1692-1.jpg?t=1299556387http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1693-1.jpg?t=1299556387http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1694-1.jpg?t=1299556387http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1695-1.jpg?t=1299556387http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1696-1.jpg?t=1299556387http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1697-1.jpg?t=1299556387http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_1698-1.jpg?t=1299556387

dovanngon
08-03-2011, 10:25 AM
Kết à! em chụp nhiều ảnh vào đe! chụp các góc vào nhà giá lý với tổng quan trên cao chưa có đâu!

dovanngon
08-03-2011, 10:26 AM
cả ở bên trong nhà thờ nữa đẹp thế cơ mà!

dovanngon
08-03-2011, 10:31 AM
Cố lên vận động lên đền thánh Mẹ mân cuôi bổn mạng giáo xứ ngưỡng nhân nào!