PDA

View Full Version : Gx ngưỡng nhân tổ chức hội chợ "chợ quê-2011" 3pil_ket
24-02-2011, 04:39 PM
PHẦN PHÁT QUÀ MAY MẮN
http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0286.jpg?t=1298528750http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0287.jpg?t=1298528750http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0328.jpg?t=1298528384http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0329.jpg?t=1298528466http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0331.jpg?t=1298528466http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0335.jpg?t=1298528466http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0336.jpg?t=1298528466http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0342.jpg?t=1298528466http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0343.jpg?t=1298528466http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0268.jpg?t=1298528561http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0269.jpg?t=1298528561http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0270.jpg?t=1298528561http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0271.jpg?t=1298528561http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0273.jpg?t=1298528561t=1298528561[/IMG]http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0283.jpg?t=1298528561http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0284.jpg?t=1298528750http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0289.jpg?t=1298528750http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0290.jpg?t=1298528750http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0286.jpg?t=1298528750http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0292.jpg?t=1298528750

http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0301.jpg?t=1298527960http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0302.jpg?t=1298527960http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0303.jpg?t=1298527960http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0304.jpg?t=1298527960http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0306.jpg?t=1298527960

MÓN LỢN QUAY DDUWWOCJ CHIẾN THÔI ÔI NGON THẾ
http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0308.jpg?t=1298527960http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0309.jpg?t=1298527960http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0310.jpg?t=1298527960http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0311.jpg?t=1298527960http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0314.jpg?t=1298528188http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0316.jpg?t=1298528188
ANH SANG TRƯỞNG NHÓM SINH VIÊN BÙI CHU TẠI HÀ NỘI CŨNG ĐẾN THAM DỰ VĂN NGHỆhttp://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0317.jpg?t=1298528188http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0316.jpg?t=1298528188
ANH ĐIỂM TẶNG QUÀ CHO CÁC NHÓM SINH VIÊN ĐẾN THAM DỰ http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0318.jpg?t=1298528188http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0319.jpg?t=1298528384http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0321.jpg?t=1298528384http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0322.jpg?t=1298528384http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0324.jpg?t=1298528384http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0327.jpg?t=1298528384http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0279.jpg?t=1298528561http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0281.jpg?[IMG]http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0294.jpg?t=1298528750http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0295.jpg?t=1298528750http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0297.jpg?t=1298528750http://i1142.photobucket.com/albums/n613/pil_ket1/SAM_0299.jpg?t=1298528750

pil_ket
24-02-2011, 04:41 PM
thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể các anh chị em sinh viên ,giới trẻ từ các vùng miền khác nhau đã cùng về chung vui với giáo xứ ngưỡng nhân

pil_ket
24-02-2011, 07:02 PM
đại đồng -thức khóa ơi vô xem đi nha