PDA

View Full Version : Danh sách các linh mục GP Bùi Chu ( New)tuongnamxu
24-02-2011, 01:42 PM
Danh sách các linh mục giáo phận Bùi Chu (ABC)


1. Cha Giuse Bùi Văn Bá
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Trung Lao(phó)
Xã Trung Đông- Trực Ninh- Nam Định

2. Cha Giuse Mai Quang Bao
Nhà thờ Giáo xứ Phong Lâm (Hưu)
Xã Giao Phong- Giao Thủy- Định

3. Cha Giuse Trần Văn Bột
Nhà thờ Giáo xứ Hoành Đông
Xã Giao Thiện- Giao Thủy- Nam Định

4. Cha Vinh sơn Trần Ngọc Bút
Nhà thờ Giáo xứ Liêu Ngạn
Xã Nghĩa Sơn- Nghĩa Hưng- Nam Định

5. Cha Đaminh Đinh Xuân Cảnh
Nhà thờ Giáo xứ Phú An
TT Cát Thành- Trực Ninh- Nam Định

6. Cha Đaminh Đoàn Văn Cát
Nhà thờ Giáo xứ Tích Tín
Xã Trực Thái- Trực Ninh- Nam Định

7. Cha Augustino Lưu Viết Cẩn
Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng
Xã Nam Lợi- Nam Trực- Nam Định

8. Cha Giuse Nguyễn Văn Chân
Nhà thờ Giáo xứ An Phú
Xã Xuân Đài- Xuân Trường- Nam Định

9. Cha Giuse Mai Văn Châu
TGM Bùi Chu
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định

10.Cha Giuse Trần Văn Chi
Nhà thờ Giáo xứ Đài Môn
Xã Nghĩa Phú- Nghĩa Hưng- Nam Định

11. Cha Cha Gioan B Đoàn Văn Chinh
Nhà thờ Giáo xứ Quần Liêu
Xã Nghĩa Sơn- Nghĩa Hưng- Nam Định

12. Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển
Nhà thờ Giáo xứ Bình Hải
Xã Nghĩa Phú- Nghĩa Hưng- Nam Định

13. Cha Đaminh Phạm Văn Chương
Nhà thờ Giáo xứ Qũy Đê
Xã Trực Mỹ- Trực Ninh- Nam Định

14. Cha Anre Trần Văn Công
Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hà
Xã Hải Đông- Hải Hậu- Nam Định


15. ChaVinh sơn Vũ Đình Cống
Nhà thờ Giáo xứ Quế Phương
Xã Hải Tây- Hải Hậu- Nam Định

16. Cha Giuse Nguyễn Đức Dung
Nhà thờ Giáo xứ Vinh Phú
Xã Nghĩa Lợi- Nghĩa Hưng- Nam Định

17. Cha Đaminh Phạm Văn Dươc
Nhà thờ Giáo xứ Lạc Đạo
Xã Nghĩa Lạc- Nghĩa Hưng- Nam Định

18. Cha Đaminh Trần Ngọc Dương
Nhà thờ Giáo xứ Chương Nghĩa
Xã Hoàng Nam- Nghĩa Hưng- Nam Định

19. Cha Giuse Lê Văn Dương
Nhà thờ Giáo xứ Ninh Hải
Xã Nghĩa Thắng- Nghĩa Hưng- Nam Định

20. Cha Giuse Vũ Văn Đạt
Nhà thờ Giáo xứ Ân Phú
Xã Nghĩa Phú- Nghĩa Hưng- Nam Định

21. Cha Giuse Vũ Văn Đại
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Sa Châu
Xã Giao Châu- Giao Thủy- Nam Định

22. Cha Giuse Nguyễn Văn Đàm
Nhà thờ Giáo xứ Trang Hậu
Xã Nam Hải- Nam Trực-Nam Định

23. Cha Đaminh Mai Văn Đảm
Nhà thờ Giáo xứ Thủy Nhai
Xã Xuân Thủy- Xuân Trường- Nam Định

24. Cha An tôn Đinh Văn Đang
Nhà thờ Giáo xứ Xuân Dục
Xã Nghĩa Hải- Nghĩa Hưng- Nam Định

25. Cha Giuse Đỗ Văn Đang
Nhà thờ Giáo xứ Thánh Danh
Xã Xuân Tiến- Xuân Trường- Nam Định

26. Cha F.X Phạm Hoan Đạo
Nhà thờ Giáo xứ An Bài
TT Cồn- Hải Hậu- Nam Định

27. Cha Giuse Trần Hưng Đạo
Nhà thờ Giáo xứ Nam Phương
Xã Hải Sơn- Hải Hậu- Nam Định

28. Cha Đaminh Trần Ngọc Đăng
TGM Bùi Chu

29. Cha Giuse Phạm Quốc Điêm
Văn Phòng TGM
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định


30. Cha Đaminh Phan Văn Điển
Nhà thờ Giáo xứ Quần Vinh
Xã Nghĩa Thắng- Nghĩa Hưng- Nam Định

31. Cha Vinh sơn Phạm Văn Điệp
Nhà thờ Giáo xứ Phú Ninh
Xã Giao Xuân- Giao Thủy- Nam Định

32. Cha Đaminh Trần Văn Đoan
Nhà thờ Giáo xứ Vạn Lộc
Xã Xuân Phong- Xuân Trường- Nam Định

33. Cha Giuse Đoàn Văn Đoàn
Nhà thờ Giáo xứ Hai Giáp
Xã Hải Anh- Hải Hậu- Nam Định

34. Cha Giuse Vũ Văn Đoán
Nhà thờ Giáo xứ Tây Đường
Xã Trực Phú- Trực Ninh- Nam Định

35. Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đối
Nhà thờ Giáo xứ Thiện Giáo
Xã Giao Hương- Giao Thủy- Nam Định

36. Cha Augustino Trần Văn Đông
Nhà thờ Giáo xứ Trung Thành
Xã Hải Vân- Hải Hậu- Nam Định

37. Cha Giuse Phạm Ngọc Đồng
Nhà thờ Giáo xứ Xuân Thủy
Xã Hải Xuân- Hải Hậu- Nam Định

38. Cha Giuse Đỗ Văn Đường
Nhà thờ Giáo xứ Phú Hóa
TT Thịnh Long- Hải Hậu- Nam Định

39. Cha Giuse Nguyễn Đức Giang
Nhà thờ Giáo xứ Chính tòa Bùi Chu
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định


40. Cha Giuse Vũ Viết Hà
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Quần Phương(pho)
TT Yên Định- Hải Hậu- Nam Định

41. Cha Giuse Vũ Văn Hài
Nhà thờ Giáo xứ Đại Đê
Xã Nghĩa Sơn- Nghĩa Hưng- Nam Định

42. Cha Đaninh Phan Duy Hán
Nhà thờ Giáo xứ Hoành Nhị
Xã Giao Hà- Giao Thủy- Nam Định

43. Cha Giuse Bùi Văn Hạnh
Nhà thờ Giáo xứ Văn Giáo
Xã Nghĩa Hùng- Nghĩa Hưng- Nam Định

44. Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Hậu
Nhà thờ Giáo xứ Lục Phương
Xã Hải Cường- Hải Hậu- Nam Định

45. Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Hiến
Nhà thờ Giáo xứ Kính Danh
Xã Xuân Trung- Xuân Trường- Nam Định

46. Cha Vinh sơn Nguyễn Đức Hiệp
Nhà thờ Giáo xứ Thịnh Long (hưu)
Tt Thịnh Long- Hải Hậu- Nam Định

47. Cha Phê-rô Trần Thái Hiệp
Nhà thờ Giáo xứ Tang Điền
Xã Hải Chính- Hải Hậu- Nam Định

48. Cha Phê-rô Đinh Trung Hiếu
Nhà thờ Giáo xứ Phạm Pháo
Xã Hải Minh- Hải Hậu- Nam Định

49. Cha Giuse Trần Trung Hiếu
Nhà thờ Giáo xứ Liên Phú
Xã Hải Đông- Hải Hậu- Nam Định

50. Cha Phalo Vũ Minh Hòa
Nhà thờ Giáo xứ Tương Nam
Xã Nam Thanh- Nam Trực- Nam Định

51. cha Đaminh Lê Quang Hòa
Nhà thờ Giáo xứ Đồng Liêu
Xã Nghĩa Lạc- Nghĩa Hưng- Nam Định

52. Cha Phê-rô Trần Đức Hoàn
Nhà thờ Giáo xứ Hòa Định
Xã Hải Tây- Hải Hạu- Nam Định

53. Cha Đaminh Đinh Ngọc Hoàn
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Ninh Cường
Xã Trực Phú- Trực Ninh- Nam Định

54. Cha Giuse Lê Ngọc Hoàn
Nhà thờ Giáo xứ Lạc Thành
Xã Xuân Phú- Xuân Trường- Nam Định

55. Cha Vinh sơn Đỗ Huy Hoàng
TGM Bùi Chu
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định

56. Cha Đaminh Phạm Văn Hồng
Nhà thờ Giáo xứ Thuận Thành
Xã Hồng Thuận- Giao Thủy- Nam Định

57. Cha Vinh Sơn Trần Văn Huân
Nhà thờ Giáo xứ Nam Hòa
Xã Hải Minh- Hải Hậu- Nam Định

58. Cha An Tôn Đinh Mạnh Hùng
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Thức Hóa
Xã Giao Thịnh- Giao Thủy- Nam Định

59. Cha Đaminh Nguyễn Đức Huynh
Nhà thờ Giáo xứ Giáp Phú
Xã Nghĩa Hồng- Nghĩa Hưng- Nam Định

60. Cha Giuse Vũ Duy Hưng
Nhà thờ Giáo xứ Nam Hưng
Xã Nam Lợi- Nam Trực- Nam Định

61. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng
Nhà thờ Giáo xứ Giáp Nam
Xã Hải Phương- Hải Hậu- Nam Định

62. Cha Giuse Phạm Văn Hy
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Đại Đồng
Xã Giao Lạc- Giao Thủy- Nam Định

63. Cha Gioan B Vũ Tiến Khang
Nhà thờ Giáo xứ Tư Khẩn
Xã Hải Châu- Hải Hậu- Nam Định

64. Cha Phê-rô Bùi Trọng Khẩn
Nhà thờ Giáo xứ Xuân Dương
Xã Xuân Hòa- Xuân Trường- Nam Định

65. Cha Đaminh Đinh Văn Khởi
Nhà thờ Giáo xứ An Đạo
Xã Hải An- Hải Hậu- Nam Định

66. Cha Giuse Phạm Văn Kích
Nhà thờ Giáo xứ Lạc Nam
Xã Giao Lạc- Giao Thủy- Nam Định

67. Cha Phaolo Nguyễn Hòa Kiên
Nhà thờ Giáo xứ Kim Thành
Xã Hải Vân- Hải Hậu- Nam Định

68. Cha Đaminh Hoàng Văn Kiểu
Nhà thờ Giáo xứ Phú Giáo
Xã Nghĩa Hùng- Nghĩa Hưng- Nam Định

69. Cha Vinh sơn Mai Văn Kính
Du học Pháp

70. Cha Giuse Phạm Văn Kỳ
Nhà thờ Giáo xứ Triệu Thông
Xã Hải Bắc- Hải Hậu- Nam Định

71. Cha Gioan Đinh Như Lạng
Nhà thờ Giáo xứ Lý Nghĩa
Xã Nghĩa Châu- Nghĩa Hưng- Nam Định

72. Cha Giuse Vũ Đình Lâm
ĐCV Hà Nội
40 Nhà Chung- Hoàn Kiếm- Hà Nội

73. Cha Giuse Phạm Thành Lâm
Nhà thờ Giáo xứ An Nghĩa
Xã Hải An- Hải Hậu- Nam Định

74. Cha Phê-rô Nguyễn Đức Long
Nhà thờ Giáo xứ Tân Bồi
Xã Hải Minh- Hải Hậu- Nam Định

75. Cha Vinh sơn Lê Văn Luật
Nhà thờ Giáo xứ Tân Bơn
Xã Nghĩa Sơn- Nghĩa Hưng- Nam Định

76. Cha Vinh sơn Ngô Viết Lục
Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hoá
Xã Hải Xuân- Hải Hậu- Nam Định

77. Cha Phalo Đinh Minh Lượng
Nhà thờ Giáo xứ Cốc Thành
Xã Nghĩa Đồng- Nghĩa Hưng- Nam Định

78. Cha Vinh sơn Nguyễn Bản Mạnh
Du học Rôma

79. Cha Giuse Phùng Văn Thông Minh
Thành phố Hồ Chí Minh

80. Cha Gioan Đỗ Duy Môn
Nhà thờ Giáo xứ Trà Lũ
Xã Giao An- Giao Thủy- Nam Định

81. Cha Vinh sơn Đinh Văn Mợi
Nhà thờ Giáo xứ Lã Điền
Xã Điền Xá- Nam Trực- Nam Định

82. Cha Gioakim Lâm Văn Năm
Nhà thờ Giáo xứ Ngoại Đông
Xã Nam Thái- Nam Trực- Nam Định

83. Cha Vinh sơn Nguyễn Tốt Nghiệp
Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu
Xã Thọ Nghiệp- Xuân Trường- Nam Định

84. Cha Giuse Vũ Thế Nghinh
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Kiên Lao
Xã Xuân Tiến- Xuân Trường- Nam Định

85. Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh
Giám đốc Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định


86. Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh
Nhà thờ Giáo xứ Cổ Ra
Xã Nam Hùng- Nam Trực- Nam Định

87. Cha Giuse Phạm Minh Phan
Nhà thờ Giáo xứ Lạc Đạo (Phó xứ)
Xã Nghĩa Lạc- Nghĩa Hưng- Nam Định

88. cha Augustino Trần Ngọc Phan
Nhà thờ Giáo xứ Đồng Nghĩa
Xã Nghĩa Phú- Nghĩa Hưng- Nam Định

89. Cha Giuse Trần Văn Phán
Nhà thờ Giáo xứ Long Châu
Xã Hải Hòa- Hải Hậu- Nam Định

90. Cha Giuse Phan Văn Phong
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Trung Lao
Xã Trung Đông- Trực Ninh- Nam Định

91. Cha Giuse Lại Văn Phú
Nhà thờ Giáo xứ Giáo Lạc
Xã NghĩaTân- Nghĩa Hưng- Nam Định

92. Cha Giuse Đinh Công Phúc
Du học Philippins

93. Cha Toma Phạm Văn Phương
Nhà thờ Giáo xứ Cát Phú
Xã Xuân Phú- Xuân Trường- Nam Định

94. Cha Phê-rô Vũ Ngô Qúy
Nhà thờ Giáo xứ An Lãng
Xã Trực Chính- Trực Ninh-Nam Định

95. cha Giuse Phạm Văn Quyết
Nhà thờ Giáo xứ Giáp Năm
Xã Hải Ninh- Hải Hậu- Nam Định

96. Cha Vinh sơn Lại Văn Quynh
Nhà thờ Giáo xứ Ninh Sa
Xã Hải Giang- Hải Hậu- Nam Định

97. Cha Giuse Nguyễn Văn Quynh
Du Học Roma

98. Cha Giuse Lê Văn Sở
TGM Bùi Chu
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định


99. Cha Gioan B Trần Ngọc Sơn
Nhà thờ Giáo xứ Kiên Chính
Xã Hải Chính- Hải Hậu- Nam Định

100. Cha FX Trần Văn Sỹ
Nhà thờ Giáo xứ Phạm Rị
Xã Hải Trung- Hải Hậu- Nam Định

101. Cha Giuse Vũ Tiến Tặng
Du học Pháp

102. Cha Đaminh Trần Đức Tâm
Nhà thờ Giáo xứ Ngọc Tiên
Xã Xuân Hồng- Xuân Trường- Nam Định

103. Cha Gioakim Ngô Văn Mạnh
TGM Bùi Chu
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định


104. Cah Giuse Lê Thành Tâm
Nhà thờ Giáo xứ Ngưỡng Nhân
Xã Giao Nhân- Giao Thủy- Nam Định

105. Cha Giuse Trần Văn Thái
Nhà thờ Giáo xứ Văn Lý
Xã Hải Lý- Hải Hậu- Nam Định

106. Cha Giuse Mai Xuân Thanh
TGM Bùi Chu
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định


107. Cha Giuse Đinh Quang Thành
Nhà thờ Giáo xứ Xương Điền
Xã Hải Lý- Hải Hậu- Nam Định

108. Cha Giuse Vũ Thanh Thảo
Nhà thờ Giáo xứ Qũy Nhất
Tt Qũy Nhất- Nghĩa Hưng- Nam Định

109. Cha Giuse Trần Văn Thắng
Nhà thờ Giáo xứ Hà Cát
Xã Hồng Thuận- Nghĩa Hưng- Nam Định

110, Cha Giuse Phạm Khắc Thẩm
Nhà thờ Giáo xứ Hạc Châu
Xã Xuân Châu- Xuân Trường- Nam Định

111. Cha Giuse Phạm Xuân Thi
Nhà thờ Giáo xứ Phương Lạc
Xã Nghĩa Bình- Nghĩa Hưng- Nam Định

112. Cha Toma Aq Vũ Đức Thiên
Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Dục
Xã Nghĩa Phú- Nghĩa Hưng- Nam Định

113. Cha Đaminh Nguyễn Văn Thiện
Nhà thờ Giáo xứ Xương Điền
Xã Hải Lý- Hải Hậu- Nam Định

114. Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện
Nhà thờ Giáo xứ Bách Tính
Xã Nam Hồng- Nam Trực- Nam Định

115.Cha Phê-rô Lương Đức Thiệu
Nhà thờ Giáo xứ Phong Lộc
Phường Cửa Nam- Thành phố Nam Định

116. Cha Vinh sơn Đinh Minh Thỏa
Nhà thờ Giáo xứ Trung Linh
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định


117. Cha Đaminh Đoàn Quang Thỏa
Nhà thờ Giáo xứ Đông Bình
Xã Trực Phú- Trực Ninh- Nam Định

118 Cha Giuse Ngô Viết Thục
Du học Hoa Kỳ

119. Cha FX Trịnh Xuân Thủy
Nhà thờ Giáo xứ Phúc Điền
Xã Nghĩa Điền- Nghĩa Hưng- Nam Định

120. Cha Đaminh Bùi Trung Thực
Thành Phố Hồ Chí Minh

121. Cha Giuse Đỗ Văn Thực
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Hưng Nghĩa
Xã Hải Hưng- Hải Hậu- Nam Định

122. Cha Giuse Nguyễn Văn Thưởng
Nhà thờ Giáo xứ An Cư
Xã Hải Tân- Hải Hậu- Nam Định

123. Cah Giuse Vũ Phú Thịnh
Nhà thờ Giáo xứ

124. Cha Đaminh Phạm Ngọc Tiên
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Liễu Đề
Tt Liễu Đề- Nghĩa Hưng- Nam Định

125. Cha Đaminh Phạm Đức Tiến
Nhà thờ Giáo xứ Quần Lạc
Xã Nghĩa Phong- Nghĩa Hưng- Nam Định

126. Cha Đaminh Nguyễn Kim Tiến
Nhà thờ Giáo xứ Nam Trực
Xã Nam Tiến- Nam Trực- Nam Định

127. Cha Micae Trần Minh Tiến
Nha tho Giáo xứ đền thánh Kiên Lao (hưu)
Xã Xuân Tiến- Xuân Trường- Nam Định

128. cha Phaolo Đinh Quang Tiến
TGM Bùi Chu (0976089458)
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định

129. Cha Giuse Trần Văn Tiển
Nhà thờ Giáo xứ Thạch Bi
Xã Nam Thái- Nam Trực- Nam Định

130. Cha Giuse Ngô Văn Tiện
Nhà thờ Giáo xứ

131. Cha Giuse Nguyễn Trọng Tính
Nhà thờ Giáo xứ Hải Nhuận
Xã Hải Lộc- Hải Hậu- Nam Định

132. Cha Giuse Trần Thiện Tính
Du học Roma

133. Cha Vính Sơn Nguyễn Văn Toan
Quản lý TGM Bùi Chu
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định


134. Cha Giuse Phạm Văn Toan
Nhà thờ Giáo xứ Lạc Thiện
Xã Nghĩa Thành- Nghĩa Hưng- Nam Định

135. ChaGiuse Nguyễn Văn Toanh
Thành phố Hồ Chí Minh

136. Cha Giuse Hoàng Minh Tới
Nhà thờ Giáo xứ Quất Lâm
Tt Quất Lâm- Giao Thủy- Nam Định

137.Cha Phê-rô Trịnh Đình Trang
Nhà thờ Giáo xứ Xuân Hóa (Hưu)
Xã Hải Xuân- Hải Hậu- Nam Định

138. Cha Giuse Trần Minh Trí
Nhà thờ Giáo xứ Trực Chính
TT Nam Giang- Nam Trực- Nam Định

139. Cha Giuse Phan Trung Triệu
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Báo Đáp
Xã Hồng Quang- Nam Trực- Nam Định

140 Cha Giuse Đỗ Hữu Trọng
Nhà thờ Giáo xứ Lác Môn
Xã Trực Hùng- Trực Ninh- Nam Định

141. Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Trung
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Đại Đồng
Xã Giao Lạc- Giao Thủy- Nam Định

142. Cha Giuse Phạm Minh Tuấn
Nhà thờ Giáo xứ Tân Lý
Xã Trực Hùng- Trực Ninh- Nam Định

143. Cha Giuse Hoàng Văn Tuấn
Nhà thờ Giáo xứ Thịnh Long
TT Thịnh Long- Hải Hậu- Nam Định

144,. Cha Giuse Vũ Minh Tuấn
Nhà thờ Giáo xứ Thánh Thể
Xã Thọ Nghiệp- Xuân Trường- Nam Định

145. Cha Đaminh Trần Ngọc Tuất
Nhà thờ Giáo xứ Lục Thủy
Xã Xuân Hồng- Xuân Trường- Nam Định

146. Cha Vinh sơn Vũ Thanh Tùng
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Kiên Lao (Phó xứ)
Xã Xuân Tiến- Xuân Trường- Nam Định

147. Cha Vinh sơn Trần Thiện Túy
Nhà thờ Giáo xứ Du Hiếu
Xã Giao Thịnh- Giao Thủy- Nam Định

148. Cha Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên
Nhà thờ Giáo xứ Phú Hải
Xã Hải Phúc- Hải Hậu- Nam Định

149. Cha Giuse Trần Quang Tuyến
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Phú Nhai
Xã Xuân Phương- Xuân Trường- Nam Định

150. Cha Gioan B Mai Quang Tuyến
Nhà thờ Giáo xứ Phú Thọ
Xã Giao Thiện- Giao Thủy- Nam Định

151. Cha Giuse Trần Quốc Tuyến
TGM Bùi Chu
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định

152. Cha Giuse Bùi Văn Tuyền
Nhà thờ Giáo xứ Phúc Hải
Xã Hải Phong- Hải Hậu- Nam Định

153. Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ
TGM Bùi Chu
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định

154. Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Tứ
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Liễu Đề (phó xứ)
TT Liễu Đề- Nghĩa Hưng- Nam Định

155. Cha Giuse Phạm Văn Tứ
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Phương Chính
Xã Hải Triều- Hải Hậu- Nam Định

156. Cha Micae Phạm Văn Tương
Nhà thờ Giáo xứ Nam Lạng
Xã Trực Tuấn- Trực Ninh- Nam Định

157. Cha Gioakim Nguyễn Văn Tường
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Báo Đáp
Xã Hồng Quang- Nam Trực- Nam Định

158. Cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Quần Phương
TT Yên Định- Hải Hậu- Nam Định

159. Cha Đaminh Nguyễn Hữu Văn
Nhà thờ Giáo xứ Quần Cống
Xã Thọ Nghiệp- Xuân Trường- Nam Định

160. Cha Đaminh Trần Đình Vận
Nhà thờ Giáo xứ Nam Đường
Xã Hải Đường- Hải Hậu- Nam Định

161. Cah Đaminh Ngô Văn Viễn
Nhà thờ Giáo xứ Định Hải
Xã Hồng Thuận- Giao Thủy- Nam Định

162. Cha Giuse Đinh Văn Viện
Nhà thờ Giáo xứ Xuân Đài
Xã Hải Hòa- Hải Hậu- Nam Định


163.Cha Giuse Phạm Quang Vinh
Nhà thờ Giáo xứ

164. Cha Gioan B Trần Văn Vinh
Nhà thờ Giáo xứ Đồng Qũy
Xã Nghĩa Hồng- Nghĩa Hưng- Nam Định

165. Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Vĩnh
Nhà thờ Giáo xứ Phong Lâm
Xã Giao Phong- Giao Thủy- Nam Định

166. ChaGiuse Nguyến Cao Huấn OP
Nhà thờ Giáo xứ Khoái Đồng
Lê Hồng Phong- Thành Phố Nam Định

167. Cha Phê-rô Phạm Văn Chinh SBD
Nhà thờ Giáo xứ đền thánh Phương Chính
Xã Hải Triều- Hải Hậu- Nam Định

168. Cha Micae Trần Minh Huy
TGM Bùi Chu
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định

169. Cha Giuse Đỗ Thôn Nhu
Nhà thờ Giáo xứ Liên Thủy
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định

170. Cha Phê-rô Trần Minh Công
Nhà thờ Giáo xứ Cổ Ra
Xã Nam Hùng- Nam Trực- Nam Định

171. Cha Giuse Phạm Văn Lợi SBD
Nhà thờ Giáo xứ Dương A
Xã Nam Thắng - Nam Trực- Nam Định

172. cha An tôn Đinh Văn Thiện
nhà thờ giáo xứ Phú An
Thị trấn Cát Thành- Trực Ninh- Nam Định

173. Cha Phê-rô Đinh Quang Trí
nhà thờ giáo xứ Liên Thủy
Xã Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định

tuongnamxu
24-02-2011, 01:45 PM
Danh sách trên đây vẫn chưa hoàn thiện do mình chưa cập nhật hết, với lại các cha chuyển xứ nữa, mình không đưa sđt lên vì một số lý do, anh em hết sức thông càm. Năm nay giáo phận chúng ta có thêm 8 thày sẽ mãn khóa tại ĐCV Hà Nội sẽ lãnh nhận tác vụ phó tế và linh mục trong năm nay và như thế sẽ có thêm các tân linh mục, giáo phận chúng ta sẽ lại cố đợt chuyển xứ nữa. Xin Chúa chúc lành cho giáo phận Bùi Chu chúng ta

tuongnamxu
04-04-2011, 07:40 PM
Mới có đợt chuyển xứ một số cha đấy, anh em nào có up dùm nhá, thanks

tuongnamxu
09-04-2011, 09:09 AM
Tòa giám mục Bùi Chu
Xuân Ngọc- Xuân Trường- Nam Định

Danh sách thuyên chuyển các cha giáo phận năm 2011

Đợt 1 ngày 31 tháng 2 năm 2011

Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Hậu chánh xứ Lục Phương về làm Phó xứ đền thánh Đại Đồng
Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Trung phó xứ đền thánh Đại Đồng về làm Chánh xứ Lục Phương
Cha Giuse Vũ Viết Hà phó xứ đền thánh Quần Phương về làm chánh xứ Quần Cống
Cha Giuse Lê Thành Tâm sẽ coi thêm giáo xứ Hoành Nhị
Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Tứ phó xứ đền thánh Liễu Đề về làm Chánh xứ Giáo Lạc
Cha Giuse Lại Văn Phú chánh xứ Giáo Lạc về làm phó xứ đền thánh Liễu Đề
Cha Đaminh Phan Duy Hán chánh xứ Hoành Nhị về TGM Bùi Chu
Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn chánh xứ Quần Cống sẽ về TGM Bùi Chu

Đợt 2: ngày 8 tháng 4 năm 2011

Cha Giuse Mai Văn Châu chánh xứ Xuân Hoá, Xuân Hòa về làm chánh xứ đền thánh Sa Châu
Cha Vinh Sơn Trần Ngọc Bút chánh xứ Liêu Ngạn coi thêm giáo xứ Tân Bơn
Cha Vinh sơn Lê Văn Luật chánh xứ Tân Bơn về làm chánh xứ Xuân Hoá và Xuân Hoà


Xin anh chị em cầu nguyện cho quý cha trong giáo phận nhà luôn mạnh khỏe, tràn đầy ơn Chúa để dẫn dắt đoàn chiên giáo phận
Kính báo
http://giaoxugiaohovietnam.com/BuiChu/TuongNam/An-TGMBuiChu.jpg
Giuse Phạm Quốc Điêm
chánh văn phòng TGM Bùi Chu

tuongnamxu_90
10-07-2011, 02:46 PM
giáo phận mất đi một người mục tử khả ái. cha giuse đại chính xứ đền thánh sa châu. nên hiện tại giáo phận chỉ còn có 172 cha thôi. giáo xứ thì ngày một nhiều nhưng các cha thì ít quá

tuongnamxu_90
04-07-2012, 08:08 AM
các cha trong giáo phận bùi chu