PDA

View Full Version : Cả nhà ơi giúp e với :(Jes_hahong
12-01-2011, 05:08 PM
cả nhà ơi, e đang phải làm tiểu luận marketing cơ bản. Anh chị nào có tài liệu gì thì cho e với? e học ở trường Lao động xã hội. Đề tài là về chính sách sản phẩm của 1 công ty nào đó ; quyết định về giá của công ty; chính sách marketing về chủng lợi sản phẩm; định vị thị trường; ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của công ty nào đó....
anh chị nào có tài liệu j thì mail e nhé.
hahong.nd@gmail.com
cám ơn cả nhà nhiều

kenken
12-01-2011, 11:11 PM
cả nhà ơi, e đang phải làm tiểu luận marketing cơ bản. Anh chị nào có tài liệu gì thì cho e với? e học ở trường Lao động xã hội. Đề tài là về chính sách sản phẩm của 1 công ty nào đó ; quyết định về giá của công ty; chính sách marketing về chủng lợi sản phẩm; định vị thị trường; ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của công ty nào đó....
anh chị nào có tài liệu j thì mail e nhé.
hahong.nd@gmail.com
cám ơn cả nhà nhiều
Em có
Hãy liên hệ với em nhé
Hi

Jes_hahong
13-01-2011, 12:54 PM
Liên hệ sao a kenken?