PDA

View Full Version : Một số hình ảnh SV Khuyến tài Quần Cống chuẩn bị cho ngày gặp mặt Tân tòng 2/1phamthangnd
09-01-2011, 05:31 PM
mọi người vào "chém" nhé=D>
http://i905.photobucket.com/albums/ac258/phamthangnd/IMG_0760.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac258/phamthangnd/IMG_0757.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac258/phamthangnd/P1080161.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac258/phamthangnd/IMG_0762.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac258/phamthangnd/IMG_0763.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac258/phamthangnd/P1080155.jpg
http://i905.photobucket.com/albums/ac258/phamthangnd/P1080157.jpg