PDA

View Full Version : Danh sách các linh mục giáo phận Bùi Chutuongnamxu
31-12-2010, 01:06 PM
stt Quý danh linh mục

001 Pet Phạm Văn Cử, nghỉ hưu Tương Nam
002 Dom Trần Ngọc Tuất
003 Pet Vũ Ngô Qúy, chánh xứ An Lãng
004 Pet Trịnh Đình Trang, nghỉ hưu Xuân Hóa
005 Fx Phạm Hoan Đạo, chánh xứ An Bài
006 JB Đinh Như Lạng, chánh xứ Lý Nghĩa
007 Dom Hoàng Văn Kiểu, chánh xứ Tân Bơn
008 Jos Phạm Thành Lâm, chánh xứ An Nghĩa
009 Vic Nguyễn Đức Hiệp, nghỉ hưu Thịnh Long
010 Dom Trần Đức Tâm, chánh xứ Ngọc Tiên
011 Tom Phạm Chính Phương, chánh xứ Cát Phú
012 Jos Phạm Khắc Thẩm, chánh xứ Hạc Châu
013 Dom Trần Văn Đoan, chánh xứ Giáo Lạc
014 Jos Lê Ngọc Hoàn, chánh xứ Lạc Thành
015 Paul Vũ Minh Hòa, chánh xứ Tương Nam
016 Jos Nguyễn Đức Dung, chánh xứ Vinh Phú
017 Jos Phạm Ngọc Oanh, giám đốc Cô Nhi Viện Thánh An Bùi Chu
018 Dom Phạm Ngọc Tiên, chánh xứ Liễu Đề
019 Jos Nguyễn Đức Giang, chánh xứ Bùi Chu
020 Vinc Trần Ngọc Bút, chánh xứ Liêu Ngạn
021 Vinc Nguyễn Tốt Nghiệp, chánh xứ Thánh Mẫu
022 Mic Trần Minh Tiến, nghỉ hưu Kiên Lao
023 Vinc Đinh Văn Mợi, chánh xứ Lã Điền
024 Dom Phan Văn Điển, chánh xứ Quần Vinh
025 Jos Mai Quang Bao, nghỉ hưu Xuân Hóa
026 Vinc Lê Văn Luật, chánh xứ Văn Lý
027 Vic Nguyễn Văn Vĩnh, chánh xứ Phong Lâm
028 Dom Nguyễn Kim Tiến, chánh xứ Nam Trực
029 Jos Ngô Văn Tiện, chánh xứ Dương A
030 Dom Ngô Văn Viễn, chánh xứ Định Hải
031 Jos Phạm Quang Vinh
032 Jos Phạm Xuân Thi, chánh xứ Phương Lạc
033 Paul Nguyễn Hòa Kiên, chánh xứ Thánh Thể
034 Dom Phạm Kim Tiền, chánh xứ Xuân Dương
035 Jos Trần Quang Tuyến, chánh xứ đền thánh Phú Nhai
036 Pet Nguyễn Đức Long, chánh xứ Tân Bồi
037 Dom Nguyễn Ngọc Dương, chánh xứ Chương Nghĩa
038 Dom Phạm Văn Hồng, chánh xứ Thuận Thành
039 Dom Đoàn Quang Thỏa, chánh xứ Đông Bình
040 Jos Phạm Minh Tuấn, Du học Pháp
041 Jos Nguyễn Văn Thưởng, chánh xứ Tân Lý
042 Jos Hoàng Minh Tới, Du học Roma
043 Paul Đinh Quang Tiến, Đại Chủng Viện
044 Pet Lương Đức Thiệu, chánh xứ Phong Lộc
045 Jos Nguyễn Văn Chân, chánh xứ An Phú
046 Jos Nguyễn Văn Chuyển, chánh xứ Bình Hải
047 Ant Đinh Thanh Hùng, chánh xứ đền thánh Thức Hóa
048 Pet Phạm Thành Công, chánh xứ Liên Thủy
049 Paul Nguyễn Thanh Bình, Du học Pari
050 Jos Nguyễn Văn Toanh, đặc trách ơn gọi Bùi Chu ởTP HCM
051 Mic Nguyễn Văn Tương, chánh xứ Nam Lạng
052 Vinc Ngô Viết Lục, chánh xứ Xuân Hóa
053 Dom Đinh Xuân Cảnh, chánh xứ Phúc Điền
054 Jos Đoàn Văn Đoàn, chánh xứ Hai Gíap
055 Jos Bùi Văn Hạnh, chánh xứ Ninh Cường
056 Jos Trần Trung Hiếu, chánh xứ Phạm Pháo
057 Dom Lê Quang Hòa, chánh xứ Đồng Liêu
058 Jos Nguyễn Văn Quang, Du học Pháp
059 Jos Nguyễn Văn Thiện, chánh xứ Bách Tính
060 Dom Bùi Trung Thực, chánh xứ Phú Thọ
061 Jos Phạm Đức Tiến, chánh xứ Quần Lạc
062 Jak Nguyễn Hữu Văn, chánh xứ Quần Cống
063 Dom Trần Đình Vận, chánh xứ Phú Giáo
064 Ant Đinh Văn Đang, chánh xứ Hưng Nhượng
065 Tom Vũ Đức Thiên, chánh xứ Nghĩa Dục
066 Jos Phạm Ngọc Đồng, Du học Roma
067 JB Vũ Tiến Khang, chánh xứ Phú An
068 Dom Nguyễn Văn Vàng, chánh xứ đền thánh Quần Phương
069 Jak Nguyễn Văn Tường, chánh xứ đền thánh Báo Đáp
070 Aug Lưu Viết Cẩn, chánh xứ Xuân Dục
071 Jos Lê Thành Tâm, chánh xứ Ngưỡng Nhân
072 Jos Nguyễn Văn Đàm, chánh xứ Trang Hậu
073 Jos Phạm Văn Tứ, chánh xứ đền thánh Phương Chính
074 Dom Đinh Ngọc Hoàn, chánh xứ đền thánh Ninh Cường
075 Pet Trần Đức Hoàn, Tòa giám mục
076 Pet Nguyễn Văn Đối, chánh xứ Thiện Giao
077 Dom Nguyễn Văn Thiện, chánh xứ Xương Điền
078 Jos Vũ Phú Thịnh, chánh xứ Trung Linh
079 Vinc Đinh Minh Thỏa
080 Jos Phạm Minh Phan, Phó xứ Lạc Đạo
081 Jos Đỗ Hữu Trọng, chánh xứ Lác Môn
082 Vinc Lại Văn Quynh, chánh xứ Ninh Sa
083 Jos Phan Văn Phong, chánh xứ đền thánh Trung Lao
084 Vinc Trần Đức Huân, chánh xứ Hà Cát
085 Jos Phạm Văn Toan, Tòa giám mục
086 Jos Nguyễn Trọng Tính, chánh xứ Hải Nhuận
087 Dom Phạm Văn Hán
088 Paul Đinh Minh Lượng, chánh xứ Cốc Thành
089 JB Trần Văn Vinh, Phó xứ Nghĩa Dục
090 Jak Ngô Văn Mạnh, Phó xứ Quần Vinh
091 Jos Trần Văn Bột
092 Jos Mai Văn Châu, Tòa giám mục
093 Jos Trần Văn Chi, chánh xứ Đài Môn
094 JB Đoàn Văn Chinh, chánh xứ Quần Liêu
095 Dom Phạm Văn Chương, chánh xứ Kiên Chính
096 Anr Trần Vắn Công, chánh xứ Xuân Hà
097 Dom Phạm Văn Dược, chánh xứ Lạc Đạo
098 Jos Vũ Văn Đại, chánh xứ đền thánh Sa Châu
099 Jos Trần Hưng Đạo, chánh xứ Nam Phương
100 Jos Đỗ Văn Đang
101 Dom Mai Văn Đảm, chánh xứ Thủy Nhai
102 Vinc Phạm Văn Điệp, chánh xứ Phú Ninh
103 Aug Trần Văn Đông, chánh xứ Trung Thành
104 Jos Vũ Thanh Đức, chánh xứ Qũy Nhất
105 Jos Đỗ Văn Đường
106 Jos Vũ Văn Hài, chánh xứ Đại Đê
107 Vinc Nguyễn Văn Hậu, chánh xứ Tư Khẩn
108 Vinc Nguyễn Văn Hiến, chánh xứ Kính Danh
109 Pet Trần Thái Hiệp, chánh xứ Tang Điền
110 Pet Đinh Trung Hiếu, chánh xứ Phạm Pháo
111 Jos Nguyễn Ngọc Hưng, chánh xứ Giáp Nam
112 Jos Vũ Duy Hưng, chánh xứ Nam Hưng
113 Dom Nguyễn Đức Huynh, chánh xứ Giap Phú
114 Jos Phạm Văn Hy, chánh xứ đền thánh Đại Đồng
115 Jos Phạm Văn Kích
116 Jos Phạm Văn Kỳ, chánh xứ Đồng Qũy
117 Dom Đinh Văn Khởi, chánh xứ Giáp Nghĩa
118 Jn Đỗ Văn Môn, chánh xứ Trà Lũ
119 Jak Lâm Văn Năm, chánh xứ Ngoại Đông
120 Jos Phạm Ngọc Oanh, chánh xứ Cổ Ra
121 Jos Trần Văn Phán, chánh xứ Long Châu
122 Jos Lại Văn Phú
123 Jos Phạm Văn Quyết, chánh xứ Giáp Năm
124 Jos Lê Văn Sở, Tòa giám mục
125 JB Trần Ngọc Sơn, chánh xứ Liên Phú
126 Jos Trần Văn Thái, chánh xứ Quế Phương
127 Jos Trần Văn Thắng
128 Jos Đỗ Văn Thực, chánh xứ đền thánh Hưng Nghĩa
129 Jos Trần Văn Tiển, chánh xứ Thạch Bi
130 Vinc Nguyễn Văn Toan, Tòa giám mục
131 Jos Hoàng Văn Tuấn, chánh xứ Thịnh Long
132 Vinc Tần Thiện Túy, chánh xứ Du Hiếu
133 Jos Vũ Ngọc Tuyên, chánh xứ Phú Hải
134 Jos Bùi Quang Tuyền, chánh xứ Phúc Hải
135 JB Mai Quang Tuyến, chánh xứ Phú Thọ
136 Jos Đinh Văn Viện
137 Jos Nguyễn Văn Đạt, chánh xứ ?n Phú
138 Jos Vũ Thế Nghinh, chánh xứ đền thánh Kiên Lao
139 Jos Trần Minh Trí, chánh xứ Trực Chính, Nam Dương
140 Vinc Vũ Thanh Tùng, Phó xứ Xuân Thủy
141 Jos Phan Trung Triệu,Phó xứ đền thánh Báo Đáp
142 Jos Đinh Quang Thành, Phó xứ đền thánh Đại Đồng
143 Vinc Nguyễn Văn Tứ, Phó xứ đền thánh Liễu Đề
144 Jos Vũ Đình Lâm, ĐCV Cổ Nhuế Hà Nội
145 Jos Bùi Văn Bá, Phó xứ đền thánh Trung Lao
146 Jos Vũ Viết Hà, Phó xứ đền thánh Quần Phương
147 Vinc Nguyễn Văn Chung, Phó xứ Xương Điền
148 Fx Trịnh Xuân Thủy,Phó xứ đền thánh Kiên Lao
149 Pet Phạm Công Thành, phó xứ đền thánh Phú Nhai
150 Pet Bùi Trọng Khẩn, chánh xứ Xuân Dương
151 Jos Đoàn Văn Cát, chánh xứ Tích Tín
152 Pet Phạm Minh Công SDB, Phương Chính
153 Jos Trần Quốc Diễm, Văn phòng Tòa giám mục Bùi Chu
154 Mic Trần Minh Huy, Phó giám đốc ĐCV Mẫu Tâm BC
155 Jos Vũ Ngọc Tú, Đaị chủng viện
156 Vinc Vũ Văn Tính, Đại chủng viện

Vừa qua giáo phận mình có đợt thuyên chuyển và bổ nhiệm mới, mình chưa cập nhật được, đây là số liệu tính đền ngày 01/12/2010, mong các bạn thông cảm.
Ngoài ra trên địa bàn giáo phận Bùi Chu còn có quý cha dòng DonBosco hoạt động tại giáo xứ Phương Chính, quý cha dòng Đaminh đang phục vụ giáo xứ Khoái Đồng và một số cha dòng Thánh Thể, Thánh Tâm, Xin Chúa ban muôn phúc lành trên các linh mục, các thợ gặt lành nghề của Chúa.

minh84
31-12-2010, 11:24 PM
Còn thiếu Cha Xứ Đền Thánh Hưng Nghĩa nữa bạn , xin hãy bổ sung, tks :haert:

tuongnamxu
07-01-2011, 08:27 AM
mình đã bổ sung rồi đó số 128 cha Jos Đỗ Văn Thực, chánh xứ đề thánh Hưng Nghĩa

tinhngaithuongcon
07-01-2011, 11:46 AM
minh chua thay cha qua giao xu Tan Cuong , lac mo, tan ly, tay duong, dong binh nua< hixx sao vietkey o ngoai minh dung binh thuong ma vao day cu bi loi la sao nhi>

vjet_Truong
09-01-2011, 09:59 AM
091 Jos Trần Văn Bột
115 Jos Phạm Văn Kích

Xin Bổ xung thêm
115 Jos Phạm Văn Kích - Chánh xứ Lạc Nam
091 Jos Trần Văn Bột - GX Liên Thủy (Thủy Nhai) GX An Lạc (Trà Lũ) .

tuongnamxu
12-01-2011, 07:48 AM
minh chua thay cha qua giao xu tan cuong , lac mo, tan ly, tay duong, dong binh nua< hixx sao vietkey o ngoai minh dung binh thuong ma vao day cu bi loi la sao nhi>

giáo xứ Lác Môn: Cha Jos Đỗ Hữu Trọng
giáo xứ Tân Lý: cha Jos Phạm Văn Thưởng
giáo xứ Đông Bình: cha Dom Đoàn Quang Thỏa

các giáo xứ này đều có cha ở phía trên rồi mà, xin bạn xem kỹ nhá, còn giáo xứ Tân Cường và Tây Ddường mình chưa cập nhật được, thông cảm nhá.


có một số cha đã đổi xứ:
cha Vinc Đinh Văn Viện- chánh xứ Qũy Đê- chuyển về chánh xứ Xuân Hà
cha Anr Trần Văn Công: chánh xứ Xuân Hà- chuyển về chánh xứ Qũy Đê
cha Ant Đinh Văn Đang: chánh xứ Hưng Nhượng- chuyển về chánh xứ Xuân Dục
cha Aug Lưu Viết Cẩn: chánh xứ Xuân Dục -chuyển về chánh xứ Hưng Nhượng

mr.anhde
24-02-2011, 07:49 AM
Mình thấy danh sách trên còn thiếu và sai nhiều