PDA

View Full Version : Hình Ảnh Giáng sinh Tại Kính Danh P1kd.langthanh
30-12-2010, 03:16 PM
http://ca2.upanh.com/18.681.23120293.2Vw0/dsc00005.jpghttp://ca9.upanh.com/18.680.23120208.nDh0/dsc00001.jpgCác Quý Bà TRong Trang Phục Áo Dạ Hội
http://ca8.upanh.com/18.681.23120295.jxo0/dsc00003.jpg


http://ca9.upanh.com/18.681.23120296.xYb0/dsc00004.jpg


Hội Đồng Ban Giám Khảo
http://ca9.upanh.com/18.681.23120432.kjH0/dsc00014.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120433.RBy0/dsc00006.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120434.Gsn0/dsc00008.jpg


?ng Già NoEl Trong Lúc Bị Tấn Công
http://ca8.upanh.com/18.681.23120435.nIp0/dsc00012.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120437.teo0/dsc00013.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120437.teo0/dsc00013.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120470.eQX0/dsc00030.jpg


http://ca8.upanh.com/18.681.23120471.EbQ0/dsc00016.jpg


http://ca9.upanh.com/18.681.23120472.XcC0/dsc00020.jpg
http://ca2.upanh.com/18.681.23120473.eAQ0/dsc00021.jpg


http://ca8.upanh.com/18.681.23120475.vsv0/dsc00025.jpg


http://ca9.upanh.com/18.681.23120476.8rM0/dsc00026.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120478.4Ri0/dsc00029.jpg


http://ca9.upanh.com/18.681.23120508.1XL0/dsc00042.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120509.GC60/dsc00031.jpg


http://ca8.upanh.com/18.681.23120511.m1u0/dsc00032.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120513.jju0/dsc00033.jpg


http://ca8.upanh.com/18.681.23120515.zAt0/dsc00034.jpg


http://ca9.upanh.com/18.681.23120516.LpO0/dsc00035.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120517.8Rb0/dsc00036.jpg


http://ca8.upanh.com/18.681.23120519.H6v0/dsc00037.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120521.pf90/dsc00038.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120525.lji0/dsc00039.jpg


http://ca9.upanh.com/18.681.23120528.eDk0/dsc00041.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120605.rsm0/dsc000611.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120606.JIe0/dsc00043.jpg


http://ca9.upanh.com/18.681.23120608.tNR0/dsc00044.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120610.PK30/dsc000451.jpg


http://ca8.upanh.com/18.681.23120611.pTu0/dsc00046.jpg


http://ca9.upanh.com/18.681.23120612.FxP0/dsc000471.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120614.z1j0/dsc000481.jpg


http://ca9.upanh.com/18.681.23120616.crd0/dsc000491.jpg


http://ca2.upanh.com/18.681.23120618.I810/dsc000511.jpg
http://ca2.upanh.com/18.681.23120618.I810/dsc000511.jpg
http://ca8.upanh.com/18.681.23120619.wN70/dsc000521.jpg


http://ca9.upanh.com/18.681.23120620.36o0/dsc000531.jpg


http://ca9.upanh.com/18.681.23120624.n3e0/dsc000541.jpg

daiduydo90
30-12-2010, 09:25 PM
Hum đấy mình có qua xứ các bạn thăm quan,công nhận là Xứ các bạn chuẩn bị hoành tráng thật.
Nhưng ảnh này có vẻ ko đẹp lắm

Lăng_Thắng
01-01-2011, 04:30 AM
@@ Máy Ảnh Của Chúng Mình Có 18 Chấm Thui Không Đủ Để có thể Chụp Ban Đêm Nhìn Thấy Được Xâu Răng Bạn Ak

lili
01-01-2011, 03:20 PM
Lâu rồi không về quê. Nhớ mấy em ở Kính Danh quá .............