PDA

View Full Version : Thông báo nhanh!domphucth
29-11-2010, 10:19 PM
Thứ 4 tới này, ngày 01/12/2010, thánh lễ hàng tuần của SVCGBC.
Lần này nhóm Phùng Khoang phục vụ lễ, vậy thông báo để ace tham dự thánh lễ đầy đủ, đặc biệt là ace PK
Thân!

Gs.thequyen
11-01-2011, 01:33 PM
Chau mun tham gia nhom phung khoang duoc khong bac?? Lien lac voi ai ah??
Chau o ngay Trieu khuc ne.

domphucth
16-01-2011, 03:36 PM
Uhm, bạn có thể liên lạc với anh trưởng nhóm theo sđt 01689973403
Và bạn đi lễ tối thứ tư hàng tuần tại đền Giê ra đô Thái Hà và đk cũng đc