PDA

View Full Version : Thái hà tẬp diỄn nguyỆnnguyenquang
12-11-2010, 12:04 AM
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPG2hjR4I/AAAAAAAAAFo/ypNFDoP4grk/s640/SAM_3200.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPP9KudBI/AAAAAAAAAGA/pbtThl9UbUo/s640/SAM_3206.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPRc5cWlI/AAAAAAAAAGE/AtpoAMp30tA/s512/SAM_3208.JPG
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPVuB4AMI/AAAAAAAAAGQ/amaTBNFLDOc/s640/SAM_3211.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPb9W-9pI/AAAAAAAAAGg/7uLCJMC8vyc/s640/SAM_3218.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPdA1ZIzI/AAAAAAAAAGk/8RTv30pyQyQ/s640/SAM_3219.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPelWLZcI/AAAAAAAAAGo/OtLleJfw2fc/s640/SAM_3220.JPG
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPgUIleVI/AAAAAAAAAGs/vflP2OYd4tU/s640/SAM_3221.JPG
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrP6i98QqI/AAAAAAAAAHs/lGv8mxD-nUY/s640/SAM_3242.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrP-TNADTI/AAAAAAAAAH4/Wc7__sMYa4Q/s640/SAM_3244.JPG
http://lh3.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrQAElgM2I/AAAAAAAAAH8/3MTvmTCWPsw/s640/SAM_3245.JPG
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrQCxyrhVI/AAAAAAAAAIE/_r9vUwY3orY/s640/SAM_3248.JPG
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrRw-EzadI/AAAAAAAAAIw/eSww7alq8Y4/s640/SAM_3264.JPG
http://lh6.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrQHe-uCtI/AAAAAAAAAIQ/VnnM6wZvl9o/s640/SAM_3251.JPGhttp://lh3.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrRzpA2JBI/AAAAAAAAAI4/VpeThxsQz7E/s640/SAM_3266.JPG
http://lh3.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrR2HrAn5I/AAAAAAAAAJA/dvSqTuQi5Ow/s640/SAM_3268.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrR3zTu6pI/AAAAAAAAAJE/TFNuhIRUPu0/s640/SAM_3269.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrR6zd-fOI/AAAAAAAAAJM/BOMEjqkWbrs/s640/SAM_3271.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrR8pcXJ8I/AAAAAAAAAJQ/ms-89FXyfDY/s640/SAM_3272.JPG
http://lh3.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrR_9vx-FI/AAAAAAAAAJY/xDn7bktVPbM/s640/SAM_3275.JPG
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrSB233zAI/AAAAAAAAAJc/vlW36w1yX9I/s640/SAM_3276.JPG
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrSDqPAWzI/AAAAAAAAAJg/8TTghstDxm0/s640/SAM_3277.JPGhttp://lh3.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrSF8aRLVI/AAAAAAAAAJk/8uggUecWft4/s512/SAM_3278.JPG
http://lh3.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPjMIwf3I/AAAAAAAAAG0/J7j1YIy2pvs/s640/SAM_3225.JPG
http://lh3.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPk2ilIrI/AAAAAAAAAG4/q2TRDjAFc70/s640/SAM_3227.JPG
http://lh6.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPmyWIooI/AAAAAAAAAG8/2G64_KUkupU/s640/SAM_3228.JPG
http://lh6.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPqFvXy0I/AAAAAAAAAHE/2oitG0F9DbY/s640/SAM_3231.JPG
http://lh3.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPrxlx6BI/AAAAAAAAAHI/4o3Q3U_xt_g/s640/SAM_3232.JPG
http://lh3.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPtiaGEnI/AAAAAAAAAHM/7DbXWOevXa0/s640/SAM_3233.JPG
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPw8s714I/AAAAAAAAAHU/InuIzFyGbEw/s640/SAM_3235.JPG
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrPy-UHO-I/AAAAAAAAAHY/zlTfiOHAXzg/s640/SAM_3236.JPG
http://lh6.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrP0X0i9dI/AAAAAAAAAHc/Ep38iEZeCTM/s640/SAM_3237.JPG
http://lh3.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrP5O84bGI/AAAAAAAAAHo/wgogRU03aLA/s512/SAM_3240.JPG
http://lh3.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrSKnSqzfI/AAAAAAAAAJw/YCrt1fK9OUU/s640/SAM_3281.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrSQn8X7II/AAAAAAAAAKA/v3FfQAtLlKc/s640/SAM_3284.JPG
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrSUKHqdbI/AAAAAAAAAKI/HcZ714zFVcw/s640/SAM_3286.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrSVscHkbI/AAAAAAAAAKM/GhZbg9Zd0z8/s640/SAM_3287.JPG
http://lh6.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrSXXkiJ_I/AAAAAAAAAKQ/7sQeKATSl_E/s640/SAM_3288.JPG
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrSY1pHk5I/AAAAAAAAAKU/z7ilWMP3b7U/s640/SAM_3289.JPG
http://lh6.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrSaWxy2hI/AAAAAAAAAKY/OCuMWvVNIGw/s640/SAM_3290.JPG
http://lh4.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrScD6lq6I/AAAAAAAAAKc/mS215V6nk08/s640/SAM_3291.JPG
http://lh5.ggpht.com/_lQ4l8Tnm6EY/TNrSmKV2FDI/AAAAAAAAAK0/n0Rjwr29z6Y/s640/SAM_3304.JPG
CH?C BUỔI BIỂU DIỄN CỦA GIA Đ?NH THÁI H? TH?NH C?NG!
XIN ACE THÁI H? THỨ LỖI V? M?NH Đ? KH?NG ĐỒNG H?NH C?NG MỌI NGƯỜI ĐƯỢC TRONG CHUYẾN ĐI THAM DỰ LỄ TRUYỀN THỐNG SV TGP H? NỘI ĐƯỢC.
XIN CẢM ƠN.

N@mT@o
12-11-2010, 01:02 AM
chúc gia đình ta thành công trong đợt diễn lần này!
mọi người hãy thông cảm cho Tào vì Tào không tham gi được trong cuộc hành trình lần này, nhưng trong lòng luôn cầu chúc cho cho gia đinh, luôn hướng theo bước chân mọi người?
=D>=D>=D>=D>=D>