PDA

View Full Version : Nhóm PK xem nhanh!domphucth
05-11-2010, 06:11 PM
Thông báo, mời toàn thể ace nhóm Phùng Khoang 2h chiều Chúa Nhật ngày 07/11/2010 đến nhà anh Danh để sinh hoạt nhóm và nghe phổ biến về Lễ truyền thống SVCG sắp tới
Mong ace đi đông đủ
Thân!

Đc nhà anh Danh
Số nhà 12 ngõ 71 Phùng Khoang