PDA

View Full Version : Lịch Công Giáo Tuần 44vjet_Truong
17-10-2010, 10:12 AM
11 04 (X) Thứ Hai . Thánh Phêrô Lê Tùy , linh mục , tử đạo (Đ) .Gl 4,22-24.26-27.31-51 ; Lc 11,29-32 .

12 05 Thứ Ba . Gl 5,1-6 ; Lc 11,37-41 .

13 06 Thứ Tư . Gl 5,18-25 ; Lc 11,42-46 .

14 07 (X) . Thứ Năm .Thánh Callistô I , Giáo Hoàng , Tử Đạo (Đ) . Ep 1,1-10 ;1 Lc 11,47-54 .

15 08 (Tr) Thứ Sáu . Thánh Têrêsa Giêsu ,Trinh Nữ , Tiến sĩ Hội Thánh . Lễ Nhớ .Ep 1,11-14 ; Lc 12,1-7 .

16 09 (X) Thứ Bảy . Thánh Hedviges , Nữ Tu (Tr) ; Thánh Margarita Maria Alacoque , Trinh Nữ (Tr) . Ep 1,15-23 ; Lc 12,8-12 .
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ bảy (Tr) .

17 10 (X) CH?A NHẬT XXIX THƯỜNG NI?N .Thánh vịnh tuần I . Xh 17,8-13 ; 2 Tm 3,14-4,2 ; Lc 18,1-8 .
(Thánh Ignati ô Antiôchia , Giám Mục ; Thánh Phanxicô
Kính [Isidore Gagelin] , Linh Mục ,Tử Đạo ) .

Giáo Xứ Phú Ninh Và Trung Linh Chầu Thánh Thể .
(http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/showthread.php?t=10682)

__NPGroup__
17-10-2010, 01:16 PM
(Thánh Ignati ô Antiôchia , Giám Mục ; Thánh Phanxicô
Kính [Isidore Gagelin] , Linh Mục ,Tử Đạo ) .

(http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/showthread.php?t=10682)
Bác nào có truyện kể về các thánh tử đạo không share cho em với !!1
Ngày xưa em hay đọc 117 thánh tử đạo việt nam ,
bây h vẫn muốn đọc nhưng không có !!
ai có thì đăng lên cho mọi người đọc với!!