PDA

View Full Version : NgƯỠng nhân 2010pil_ket
04-10-2010, 06:16 PM
mọi người cung xem nhé hjxx hjx

pil_ket
04-10-2010, 06:17 PM
http://s791.photobucket.com/albums/yy195/pil_ket/nguongnhan/

girl-bian91
04-10-2010, 06:24 PM
đẹp ấy!hạt Đại Đồng mà!nhà thờ nào cũng đẹp,hiiiiiiiiiiiiiiiii

swallow@yeuthuong
04-10-2010, 06:59 PM
Hạt Đại Đồng!hihi,toàn nhà thờ đẹp,hãnh diện thiệt!

vitkon_lovely
04-10-2010, 07:35 PM
ukm!dđẹp thật!hãnh diện thật!

tuongnamxu
05-10-2010, 01:12 PM
Tuần chầu xứ Ngưỡng Nhân đũng không nhỉ?giáo phận Bùi Chu toàn nhà thờ đẹp.hãnh diện thật anh em nhỉ