PDA

View Full Version : Thánh Lễ Truyền thống SV Công Giáo Hà nam.trantiem1234
03-10-2010, 07:49 PM
Chuong Trinh Don Tiep Sinh Vien.


http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhk7Hk9nTI/AAAAAAAADoo/yGimDuoVGX0/s400/IMG_0354.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/wN6HfK7h2_J1qIZ-mmcHqmA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhk9F4SvvI/AAAAAAAADos/XS-UpJnuzT4/s400/IMG_0355.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/YaMeXXVJNthFbPK-QaWZuWA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhk-pNsrFI/AAAAAAAADow/Yh4ODjE7G3Q/s400/IMG_0356.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/UP0uV6K9rqD3hVROod-nh2A47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlCTsrR5I/AAAAAAAADo4/WH5_TpGsmhI/s400/IMG_0358.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/a5Syg7ChqUfPiO8S4xwfK2A47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlH20Uh0I/AAAAAAAADpI/nmyGvh93tOU/s400/IMG_0362.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ejnqy0jag5utKUpc6uuCHGA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlKSqwX0I/AAAAAAAADpQ/l1MvtCpjktQ/s400/IMG_0364.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/i-8ErSmReBbYpvxu8Pzw6GA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlL2GMvaI/AAAAAAAADpU/txbi68SuKDU/s400/IMG_0365.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/IJ-TsHIYgNytGlm6umSP0mA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)


http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlRHJvBBI/AAAAAAAADpg/LqdMryWdHxM/s400/IMG_0368.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/lcoQvrB9qbVw5qWKtBHjrmA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlS2vJFiI/AAAAAAAADpk/LTWdNR-gNu4/s400/IMG_0369.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/phZQaUvfWWbEkHty_31K_WA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlUYE2HMI/AAAAAAAADpo/FTrCGZODcI4/s400/IMG_0370.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/2lesxYivHygJ1l14boKOzGA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlYm2LWYI/AAAAAAAADp0/71vJYMsksIo/s400/IMG_0373.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/jqDFfBci8zgaQ9HxTDGxYWA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

Sinh Hoat.

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlavpmBXI/AAAAAAAADp4/L-LX_2iOdBM/s400/IMG_0374.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/MSIYFBujExbIq1wJx1LsqWA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlc2_w-zI/AAAAAAAADp8/36ZDR2K0UGk/s400/IMG_0375.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/ntyFwgwM4sdqljX0TSuxk2A47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlefhjI-I/AAAAAAAADqE/fF8e4Mb7ed4/s400/IMG_0376.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/cBI2l_PKEK1KT76eQBQN6WA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlpoIbdJI/AAAAAAAADqg/BDJfkgqsYX4/s400/IMG_0383.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/_Lik3btiY2YlrRq8jfgZ1mA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlrYx-bsI/AAAAAAAADqk/r678gARJ2jY/s400/IMG_0384.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/gZVJGCYh4u1G3Rhdxkv8_GA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlvA49l-I/AAAAAAAADqs/_-hJAUBmOZ8/s400/IMG_0386.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/XvQwNwJ80ZC7Bz_r77KgDWA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlwGD9ZdI/AAAAAAAADqw/_WxlsFNu4qU/s400/IMG_0387.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/IKS4JpELiIGaUj-0zT9NQWA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhlxcQ_WkI/AAAAAAAADq0/ZRyCg5lDYfw/s400/IMG_0388.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/sZxDh_x8ml9VhiYjvKHB1WA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhly31SvUI/AAAAAAAADq4/ntouyGohTy0/s400/IMG_0389.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/OoCEQDZ8_gFH8_TAl6Ao0mA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

An Toi.

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhmf23EDXI/AAAAAAAADtg/YrDSfP93FbI/s400/IMG_0430.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/R7LwzS6uSU0z8PYWGxKa8mA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhmh-imfaI/AAAAAAAADto/oa3RF9Bed5Q/s400/IMG_0433.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/VUKpkQIyirJFNSkBSkW0cmA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhmjQkvfQI/AAAAAAAADts/xFngVYrsbI8/s400/IMG_0434.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/q6O03Kdio2hNJwPY-zfPf2A47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhmkqBnhJI/AAAAAAAADtw/r4SLx3thIcY/s400/IMG_0436.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/ed31XSSLPxsGkqJHM6rIP2A47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhmljhqaTI/AAAAAAAADt0/ZvSDJr0Fg_Y/s400/IMG_0437.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/BYYsz3WYz8Og14lhceo9yGA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhmnTVp5TI/AAAAAAAADt8/ZvSM7e8SltA/s400/IMG_0439.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/-CiVRkE55n5-PzqnNSHTLGA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

Khai mac Dem Van Nghe.

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhmxrpXYFI/AAAAAAAADus/eGuzqvZImIg/s400/IMG_0456.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/24MffLR7lkzUpcCynrElzWA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhm002z2TI/AAAAAAAADu4/aCB_Dkxy11E/s400/IMG_0459.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/5pHJvXzRh8QIYdX9Zmi4T2A47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhm19TP0YI/AAAAAAAADu8/Lv0sFfbaDzY/s400/IMG_0460.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/2xdavqmA1P6fhsirDSEOtGA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhm3V_RdfI/AAAAAAAADvE/p7zq847ag6E/s400/IMG_0462.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/f_U35ks2tvSjbw1Yn_Ku5GA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhm4bzz0zI/AAAAAAAADvI/UWZH-WEXwMg/s400/IMG_0463.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/4XLkDgh7EJUo-UxYbOIx22A47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhm6PCM4OI/AAAAAAAADvQ/C__EI_HjrwM/s400/IMG_0465.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/3l4nDv3smrn1efLfSyFrtmA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhm7RcPbzI/AAAAAAAADvU/06ylkyDyoQg/s400/IMG_0466.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/QYFhomnsBD1qEMnH14Bz-mA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhm-F7HZcI/AAAAAAAADvg/g5ZoXNWYWg0/s400/IMG_0469.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/uxQvbzcLW0UBoZgF2KYMiWA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhm_aeCBsI/AAAAAAAADvk/0Op7DhSwle8/s400/IMG_0470.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/318Su1SQxKL8glZ970WUbmA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhnAXCVx4I/AAAAAAAADvo/b4-SiR_g9FE/s400/IMG_0471.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/FhDpNFW8J6bwfnBUyVwyiGA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhnBGZ_1hI/AAAAAAAADvs/qUi5rELxVsI/s400/IMG_0472.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/kNjeLxeZAU85oFUB4xzxzWA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhnICGJJBI/AAAAAAAADwM/mwQsH0eGmRQ/s400/IMG_0480.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/e8v1ZArkz2tSURc4KbGzzmA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhu6OfUzII/AAAAAAAAD10/Iu1oVkGXBRg/s400/CIMG1404.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/1vuwuc6-64o558YiUNFvbyZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedwebs ite)


http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhnR7SVgHI/AAAAAAAADww/ijkfTgCzjYU/s400/IMG_0489.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/GkC2yj0TTiivta7lmmezAWA47YEp-YYak30ruSRQyCA?feat=embedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhuh51v4HI/AAAAAAAAD0I/Y1wz_FotChs/s400/CIMG1376.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/SdjPD0n6xcTRIgN8aCUvRiZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhui10dCxI/AAAAAAAAEJA/Q4PFvmcKnC4/s400/CIMG1377.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/R2fSkMS4KxZ-BqgOTuf4piZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhuj45CwyI/AAAAAAAAEJM/7f7_iipsYOA/s400/CIMG1378.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/L1ioROhsWLrdLAXVmlFsWiZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhukzR5uVI/AAAAAAAAD0U/B3qyb-UYTCg/s400/CIMG1379.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/PRFALsvU7kOiFt6Ycj20_CZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhul0PPh9I/AAAAAAAAD0Y/LQ5QPyIDXyI/s400/CIMG1380.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/ikCpJIK6MKA9_CKFivymISZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhunkHMY3I/AAAAAAAAD0g/2iIoVfTvKvo/s400/CIMG1382.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/GI0-K9YuWaJnKm1y31xIJiZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embed website)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhuojSY-XI/AAAAAAAAD0k/1kdVZ3LSQUw/s400/CIMG1383.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/PdvyCsq4fvu42r4kS_YFJCZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhupnIL1nI/AAAAAAAAD0o/Jfaeg3z6n9g/s400/CIMG1384.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/nmE36VUvL2-Y5JVUHr0lACZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedwebsite )

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhuqS973cI/AAAAAAAAD0s/_bU3f60m28o/s400/CIMG1385.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/QS8tHCOYKk5BKupweovMjCZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhureKVlfI/AAAAAAAAD0w/jW-VPBcckog/s400/CIMG1386.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/Q7OIJ80s_09N6ILoHTVmjSZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhuu3eF5yI/AAAAAAAAD1A/CihJKOq7L2w/s400/CIMG1390.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/sbwc-nMqxytHJuvP4z3niyZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedw ebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhuwvEueMI/AAAAAAAAD1I/3WE7A5QX-5s/s400/CIMG1392.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/WD6QvXQdO8pX5DFMP5R1liZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhuxbG60xI/AAAAAAAAD1M/vOAibxJzkXY/s400/CIMG1394.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/vTqA-TUpMNCIGbr9nMQHciZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedw ebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhuyX0MpHI/AAAAAAAAD1Q/KImZONM5QeI/s400/CIMG1395.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/dzXSUOF_a4bJybZznUWlgSZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhuzLVUQeI/AAAAAAAAD1U/vl2LoBsM2uA/s400/CIMG1396.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/4T-IbVSxXJf10JeexXM_TCZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embe dwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhu3QTNFPI/AAAAAAAAD1o/QuzhYxdJ918/s400/CIMG1401.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/67x2rP0wfuWz6UPOJzvBZCZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhu4Wr-dcI/AAAAAAAAD1s/mzWwTVLdrO8/s400/CIMG1402.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/im3AqBYYgiaKszi8634JmiZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhu678Gq9I/AAAAAAAAD18/ntODq1C0jRM/s400/CIMG1405.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/_I8T2yu0qHzprNK-jfNmvSZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhu78KyiRI/AAAAAAAAD2A/VmiHlLzwrec/s400/CIMG1406.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/YtSC-mIkNiSDS1rMj4V5eiZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedw ebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhu868TcgI/AAAAAAAAD2E/UBcnFTkWIJU/s400/CIMG1407.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/0iQHjVqAY6c20Pu-y5P3viZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhu9rvp-xI/AAAAAAAAD2I/vZ0Gb4xAURI/s400/CIMG1408.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/PGIDdEuo4znuQLIBHe7LqyZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhu_XXFlrI/AAAAAAAAD2Q/ve1FADCELM8/s400/CIMG1410.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/u805wTaXRWGeQDSuoOE_PyZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvDgnezoI/AAAAAAAAD2k/PsTUS3HqZO4/s400/CIMG1415.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/PCt8rqkF27R8fnoZULENTCZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvEUU5m7I/AAAAAAAAD2o/kxhtJKaLmp4/s400/CIMG1416.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/LJ1-kNJrw0RffjtVM-274iZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvFHdJuKI/AAAAAAAAD2s/2__x46KZHqU/s400/CIMG1417.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/mG-D6Y7SuowHRXb8mczDeSZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embe dwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvHHAh0eI/AAAAAAAAD20/DpCZtnOJP7E/s400/CIMG1419.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/KQiV4vKg2K8h_Z21xEHTgyZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvH5OTPtI/AAAAAAAAD24/6ZkG9Qx_TGg/s400/CIMG1420.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/NdoUbOxTqy-u-wQVROvh0SZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvQ-jn70I/AAAAAAAAD3c/_gOZPsev06U/s400/CIMG1433.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/KXLxcEgF1Z8HoW86T61tBSZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)
http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvRkRSIlI/AAAAAAAAD3g/fNh1tcU_IIQ/s400/CIMG1434.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/CRpSUbHsPJRJV_VJVDk4TiZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvXcaxUSI/AAAAAAAAD38/P0nU2Fme8Oo/s400/CIMG1443.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/CDlXnN2gOBM4dTPyqXVRQiZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvZOSFhfI/AAAAAAAAD4E/PqQ6kvbujzU/s400/CIMG1445.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/NpilLUWvVm98hNL8j4EuySZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhva8DK7eI/AAAAAAAAD4Q/1ZTCLlpHZRc/s400/CIMG1447.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/vszmPWZ0buiqbfzOxX0MeyZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvbiI3eMI/AAAAAAAAD4U/NkIgMWyuBxU/s400/CIMG1448.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/9Mw8x5sL1TwNlmAGSh25niZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvcfMZHjI/AAAAAAAAD4Y/irXTW6U6QGA/s400/CIMG1449.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/5yM1HH2QXvW6GKskKyuwbCZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvdffBqoI/AAAAAAAAD4c/RV-KCgNFO2c/s400/CIMG1450.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/jUMgahwJjtwJbAi05tYzsSZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvdxRLzqI/AAAAAAAAD4g/cDXYHnjoiKU/s400/CIMG1451.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/aPIg69mmV9PwZgpNunoNnCZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhve9ucWnI/AAAAAAAAD4k/wRXjSOxG2-0/s400/CIMG1452.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/jGD1cZD6F68qfTTgpiW02yZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvg1Kzq2I/AAAAAAAAD4w/vgshnnzjD-A/s400/CIMG1455.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/bCKysin8NeU0H2o7VKge-SZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvhh9x5AI/AAAAAAAAD40/Fv_YIyRvHVM/s400/CIMG1456.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/K1clfuThbe6Gly0Qg5SvTyZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvi06cFGI/AAAAAAAAD44/OeNj_pOUQks/s400/CIMG1457.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/KrZlbmi6RTCbo_u-fHT4VCZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvjlaQufI/AAAAAAAAD48/V--A99qKba8/s400/CIMG1458.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/AajuyqHyVMClzH3FG6rNkyZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvkHD_8VI/AAAAAAAAD5A/0c0fgsG7WJw/s400/CIMG1459.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/ZGq_y3Uw0BbpWByG9cN0ayZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh6.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvlIBl8bI/AAAAAAAAD5E/mmcByMYxWqk/s400/CIMG1460.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/Pgfc8aGIRj-YCu9f0_JsdSZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=embedwebsite )

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvlgd4u-I/AAAAAAAAD5I/KuljYHyM36c/s400/CIMG1461.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/6fxPQvETL83hvLAsfwGUiiZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh5.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvphGKbQI/AAAAAAAAD5Y/0aRW2BrLJfY/s400/CIMG1465.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/P4lm3eHAcvpvFMXtlhB_ZCZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh3.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvqZkth9I/AAAAAAAAD5c/yqpn8WFRAo0/s400/CIMG1466.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/RPWGT8oGFlwUpXINBaw_hyZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhvrpedtAI/AAAAAAAAD5g/Wlvix5TchA8/s400/CIMG1467.JPG

Dưới đây là toàn bộ ảnh đêm văn nghệ và Thánh lễ hôm 03/10/2010.

http://picasaweb.google.com/114408084332091312227/NewFolder02?authkey=Gv1sRgCP6J3KTCxNn45wE#


[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<

trantiem1234
03-10-2010, 09:52 PM
Moi nguoi oi vui ko.

shinichi
03-10-2010, 11:17 PM
vui quá chứ lị... ước gì mình cũng được tham gia, hi

soccon_nd90
03-10-2010, 11:32 PM
hi cháu không đi nhưng cháu nghĩ không vui bằng bui chu nhà ta hi hi
phải tự an ủi mình thôi

N@mT@o
04-10-2010, 07:35 AM
khổ thân quá mình không được đi:((:((:((

thienchualatinhyeu
04-10-2010, 08:48 AM
nhầm rùi,tui cũng tham gia nên biết vui không kém 1 nhóm nào hết,hê hê,rất hoành tráng và thành công tốt đẹp

trantiem1234
04-10-2010, 11:50 AM
mình thấy lễ truyền thống này vui lắm và đêm văn nghệ rất nhiều tiết mục hay và lạ.

thienchualatinhyeu
04-10-2010, 12:14 PM
ukm,tất nhiên rui,hjhj,nhưng cậu có tham dự đâu

soccon_nd90
04-10-2010, 01:47 PM
mình thấy lễ truyền thống này vui lắm và đêm văn nghệ rất nhiều tiết mục hay và lạ.
bác ơi hay và lạ như thế nào ạh bác lấy íi dụ cụ thể đi cho sinh động
nói có sách méc có chứng chứ bác hi hi cháu thấy ảnh thì cũng chung chung thôi vui bình thường mà ặc ặc ặc>:):-L
http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/images/icons/gem18.gifhttp://ninhmy.conggiao.net/caugiay/images/icons/gem18.gifhttp://ninhmy.conggiao.net/caugiay/images/icons/gem41.gifhttp://ninhmy.conggiao.net/caugiay/images/icons/gem41.gif

mattit
04-10-2010, 02:14 PM
ko biết dân chơi Bùi Chu đang làm gì thế này???

http://lh4.ggpht.com/_xFwVZZ-x3_8/TKizvA4X72I/AAAAAAAAFd0/R44K12gnIik/s640/IMG_0503%2B.JPG

thienchualatinhyeu
04-10-2010, 04:10 PM
ko biết dân chơi Bùi Chu đang làm gì thế này???

http://lh4.ggpht.com/_xFwVZZ-x3_8/TKizvA4X72I/AAAAAAAAFd0/R44K12gnIik/s640/IMG_0503%2B.JPG
thì ngồi chụp mà,nhưng cái kiểu ngồi này hơi quen thuộc đối với các anh chị em,há há

N@mT@o
04-10-2010, 06:24 PM
thôi thế này thì làm hết vẻ hoành ta tràng của dân bùi chu nhà ta rồi
đề nghị những người này chấn chỉnh lại ngay>:P>:P>:P>:P

trantiem1234
04-10-2010, 06:49 PM
http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhw_k2BeQI/AAAAAAAAD9g/jLax6JIJsMA/s800/CIMG1539.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/caXpu_Ycs7Yq_5d_WJjWQyZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

kòn ảnh này thế nào sv hà nam mà nhìn thấy hai ông này chơi họ thì chắc kô còn quần về nữa.
=))=))=))=))=))

trantiem1234
04-10-2010, 06:58 PM
Mọi người ơi đây là toàn bộ ảnh lễ truyền thống sv công giáo hà nam. Năm 2010
http://picasaweb.google.com/114408084332091312227/NewFolder02?authkey=Gv1sRgCP6J3KTCxNn45wE#

thansauyb1991
04-10-2010, 07:31 PM
posst ảnh nhóm SV NAM ĐỊNH hum đấy lên đi anh

N@mT@o
04-10-2010, 08:10 PM
http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhw_k2BeQI/AAAAAAAAD9g/jLax6JIJsMA/s800/CIMG1539.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/caXpu_Ycs7Yq_5d_WJjWQyZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

kòn ảnh này thế nào sv hà nam mà nhìn thấy hai ông này chơi họ thì chắc kô còn quần về nữa.
=))=))=))=))=))

lại còn thế này nữa sao
hai o chuẩn bị tinh thần hà nam mà biết thì chạy không kịp đâuX-(X-(X-(

vjet_Truong
04-10-2010, 10:05 PM
Cơm Trưa 03/10/2010
http://ca6.upanh.com/14.233.18460629.yGv0/cimg1706.jpg

http://ca7.upanh.com/14.233.18460630.Es0/cimg1659.jpg
http://ca4.upanh.com/14.233.18460631.nXZ0/cimg1660.jpg
http://ca5.upanh.com/14.233.18460632.GUH0/cimg1661.jpg
http://ca7.upanh.com/14.233.18460634.Ual0/cimg1664.jpg
http://ca5.upanh.com/14.233.18460636.8vC0/cimg1666.jpg
http://ca6.upanh.com/14.233.18460637.DRz0/cimg1668.jpg
http://ca7.upanh.com/14.233.18460642.amU0/cimg1669.jpg
http://ca4.upanh.com/14.233.18460643.jGa0/cimg1674.jpg
http://ca5.upanh.com/14.233.18460644.Zy80/cimg1675.jpg
http://ca7.upanh.com/14.233.18460646.L630/cimg1676.jpg
http://ca4.upanh.com/14.233.18460647.5Bl0/cimg1677.jpg
http://ca5.upanh.com/14.233.18460648.nBO0/cimg1679.jpg
http://ca7.upanh.com/14.233.18460650.Bum0/cimg1680.jpg
http://ca4.upanh.com/14.233.18460651.qrV0/cimg1681.jpg
http://ca5.upanh.com/14.233.18460652.OrY0/cimg1682.jpg
http://ca6.upanh.com/14.233.18460653.5rh0/cimg1683.jpg
http://ca7.upanh.com/14.233.18460654.ZBK0/cimg1684.jpg
http://ca6.upanh.com/14.233.18460657.dnB0/cimg1685.jpg
http://ca4.upanh.com/14.233.18460659.yji0/cimg1686.jpg
http://ca5.upanh.com/14.233.18460660.H1T0/cimg1687.jpg
http://ca6.upanh.com/14.233.18460661.eom0/cimg1689.jpg
http://ca7.upanh.com/14.233.18460662.ZHV0/cimg1694.jpg
http://ca4.upanh.com/14.233.18460663.cmy0/cimg1697.jpg
http://ca5.upanh.com/14.233.18460664.Kd0/cimg1699.jpg
http://ca6.upanh.com/14.233.18460665.lEb0/cimg1700.jpg
http://ca7.upanh.com/14.233.18460666.5Bl0/cimg1701.jpg

http://ca4.upanh.com/14.233.18460667.dXw0/cimg1702.jpg

http://ca5.upanh.com/14.233.18460668.Oki0/cimg1703.jpg

http://ca7.upanh.com/14.233.18460670.lMR0/cimg1704.jpg

http://ca4.upanh.com/14.233.18460671.je70/cimg1705.jpg

http://ca6.upanh.com/14.234.18461465.hU50/cimg1491.jpg

http://ca7.upanh.com/14.234.18461478.N5B0/cimg1688.jpg

http://ca5.upanh.com/14.234.18461480.2qd0/cimg1695.jpg

http://ca6.upanh.com/14.234.18461481.7lO0/cimg1696.jpg

http://ca7.upanh.com/14.234.18461482.do0/cimg1698.jpg

http://ca5.upanh.com/14.234.18461484.UW20/cimg1703.jpg

http://ca6.upanh.com/14.234.18461485.BlU0/cimg1704.jpg

http://ca6.upanh.com/14.234.18461465.hU50/cimg1491.jpg

http://ca7.upanh.com/14.234.18461478.N5B0/cimg1688.jpg

http://ca5.upanh.com/14.234.18461480.2qd0/cimg1695.jpg

http://ca6.upanh.com/14.234.18461481.7lO0/cimg1696.jpg

http://ca7.upanh.com/14.234.18461482.do0/cimg1698.jpg

http://ca5.upanh.com/14.234.18461484.UW20/cimg1703.jpg

http://ca6.upanh.com/14.234.18461485.BlU0/cimg1704.jpg


CÁC Pác nhà SVBUICHU nhà ta ha oai lắm ế chứ ;;)

trantiem1234
04-10-2010, 10:15 PM
viet_truong cập nhật ảnh nhanh nhỉ.kám ơn bác đã đưa lên nhà.

vjet_Truong
04-10-2010, 10:18 PM
viet_truong cập nhật ảnh nhanh nhỉ.kám ơn bác đã đưa lên nhà.

Cũng là nhờ Bác đã Chộp hình và cho đường link ;))
Thank Pác nhé !!

N@mT@o
04-10-2010, 11:41 PM
mỏi tay quá các bác ơi
ảnh nhiều ảnh+trùng ảnh= nhiều

huytap8489
05-10-2010, 02:02 PM
http://lh4.ggpht.com/_UAh61vOA2j8/TKhw_k2BeQI/AAAAAAAAD9g/jLax6JIJsMA/s800/CIMG1539.JPG (http://picasaweb.google.com/lh/photo/caXpu_Ycs7Yq_5d_WJjWQyZGf9X3PP6RbcTbtiavXb8?feat=e mbedwebsite)

kòn ảnh này thế nào sv hà nam mà nhìn thấy hai ông này chơi họ thì chắc kô còn quần về nữa.
=))=))=))=))=))

Chú Tiền sao cứ xoắn anh em thế nhỉ>-)>-)>-)>-)>-)

mattit
05-10-2010, 02:25 PM
cái này anh Tập với anh Thức chuẩn bị lãnh đòn đi nhé
đúng là 2... xỏ xiên nhau thế ko biết

NguyenQuynh
05-10-2010, 02:55 PM
hix.hum đó bị ốm nếu ko đã về hà nam hóng hớt rùi.huhu.tiếc wa.ông thức già rủ rê rùi mà ko đi về được

thansauyb1991
05-10-2010, 10:40 PM
cop ảnh SVCG NAM ĐỊNH lên đi anh ơi

N@mT@o
06-10-2010, 12:05 AM
ôi thế này chưa đủ hay sao lại kêu người post tiếp lên vậy
thôi mấy bác nhà mình trình video di để bà con xem cho đỡ vất vả

huytap8489
10-10-2010, 06:54 PM
cái này anh Tập với anh Thức chuẩn bị lãnh đòn đi nhé
đúng là 2... xỏ xiên nhau thế ko biết
Ohoho.sao lại là xỏ xiên.Kiểu chụp này rất đẹp đúng không bà con?????
hehe

N@mT@o
10-10-2010, 09:36 PM
Ohoho.sao lại là xỏ xiên.Kiểu chụp này rất đẹp đúng không bà con?????
hehe

dẹp quá pà con ởi?
thấy có mỗi ảnh.....là thôi!
=D>=D>=D>=D>=D>

thienchualatinhyeu
12-10-2010, 09:37 AM
nản,hic toàn đưa ảnh không đc đẹp lắm lên thui,vì tui cũng tham gia nên chưa thấy mấy ảnh lãng mạn hơn,ihihihihihc

N@mT@o
12-10-2010, 10:08 AM
nản,hic toàn đưa ảnh không đc đẹp lắm lên thui,vì tui cũng tham gia nên chưa thấy mấy ảnh lãng mạn hơn,ihihihihihc

:)):)):)):)):)):))
chả qua ông này không thấy cảnh đặc sắc của mình trên đó nên cũng...đó mà
>:)>:)>:)>:)>:)

thienchualatinhyeu
12-10-2010, 10:30 AM
ông thì..........tui cũng đi tham gia lễ mà nên tôi bít chứ,hic

toan_lynhan
16-11-2010, 12:18 PM
hi!
xin chào ACE SVCG Bùi Chu. Mình là SVCG Hà Nam, rất vui khi được làm quen với tẩt cả các bạn, Chúc DĐ ngày càng phát triển.
Mình muốn ngỏ lời xin link để down ảnh hum lễ truyền thống ở Hà Nam, bạn có link nào down tất cả không. Link kia phải down từng ảnh một, mất thời gian quá. Bạn liên lạc vào mail của mình nhe
quoctoan.hn@gmail.com (http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/quoctoan.hn@gmail.com)
Thank All.