PDA

View Full Version : Giao xu Kinh Danh - Le tuan chaulili
29-09-2010, 11:53 AM
Mot so hinh anh va video ve le tuan chau do hoi sinh vien Kinh Danh hat trong thanh le

Chi tiet cac ban co the xem o trang http://giaoxukinhdanh.co.cc
trong muc hinh anh

D7OUhrp1T3c
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0144.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0141.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0139.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0128.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0127.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0124.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0123.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0122.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0118.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0117.jpg
http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0116.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0115.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0107.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0106.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0105.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0104.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0103.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0102.jpg

http://i43.photobucket.com/albums/e364/lilik48/giaoxukinhdanh/TuanChau/slides/IMG_0101.jpg

thienchualatinhyeu
29-09-2010, 11:58 AM
tui nhìn thấy cha Oanh nhà tui
hjchjc.nhớ cha quá,kính danh gần nhà tui nhưng tui ít đi lễ ở đó lắm,tui toàn đi lễ phú nhai thui,đùa thui tui ở xứ Trung Linh mừ