PDA

View Full Version : cho hỏi tên bài hát vớimario
22-12-2008, 10:58 AM
mọi người cho mình hỏi tên bài hát mà anh tỉnh cùng 3 bạn nữ hát lúc thi rung chuông vàng hôm đi cắm trại ấy.
Mà có link thì cho mình lun. THANK KIUUUUUUUUUUUUU
$-)$-)$-)$-)$-)$-):)):)):)):))
:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-

jcquoctinh
22-12-2008, 04:57 PM
mọi người cho mình hỏi tên bài hát mà anh tỉnh cùng 3 bạn nữ hát lúc thi rung chuông vàng hôm đi cắm trại ấy.
Mà có link thì cho mình lun. THANK KIUUUUUUUUUUUUU
$-)$-)$-)$-)$-)$-):)):)):)):))
:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-:@};-
Đó là bài: Bàn Tay Giê Su..

http://media7.nhaccuatui.com/NCT29/Ban%20Tay%20Gie%20Su%20-%20Nhom%20Lua%20Hong%20%5BNCT%200985749370%5D.mp3
Lấy Về (http://media7.nhaccuatui.com/NCT29/Ban%20Tay%20Gie%20Su%20-%20Nhom%20Lua%20Hong%20%5BNCT%200985749370%5D.mp3)

Chúc Giáng Sinh an lành Thánh Đức