PDA

View Full Version : Lịch Công Giáo Giáo Phận Bùi Chuvjet_Truong
28-09-2010, 08:42 PM
Tháng 9 /2010


27 20 Thứ 2. Thánh Vinh Sơn PhaoLô, Linh Mục.Lễ Nhớ.G 1,6-22;Lc9,46-50.

28 21 Thứ 3 :Thánh Venceslao , Tử Đạo ;Thánh Lôrensô Ruiz và các bạn tử đạo (Đ).G3,1-3.11-17.20-23;Lc9,51-56.

29 22 Thứ Tư . CÁC TỔNG L?NH THI?N THẦN MICHAEL,GABRIEL V? RAPHAEL .Lễ kính .Đn 7,9-10.13-14(hayKh12,7-12a);Ga 1,47-51 22

30 23 Thứ 5 .Thánh Giêronimô , Linh mục , Tiến sĩ Hội Thánh . Lễ Nhớ .G19,21-27; Lc 10,1-12.
THÁNG MƯỜI
THÁNG M?N C?I ĐỨC MẸ
(Hằng ngày lần hạt Mân Côi,đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh thánh Giuse Bầu Cử


Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc ?m , là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương , chân thành và đơn sơ nhất :hãy nhìn ngắm , tôn thờ ,chiêm ngưỡng ,suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi , những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế


Ý cầu Nguyện
-Ý Chung :Cầu cho các đại học công giáo:Xin cho các đại học Công Giáo ngày càng trở lên những nơi biểu lộ sự hiệp nhất hài hòa giữa đức tin và lý trí , nhờ ánh sáng Tin Mừng

-Ý truyền giáo :Cầu cho Ngày thế giới truyền giáo :Xin cho việc cử hành Ngày Thế Giới Truyền Giáo là dịp để mọi Kitô hữu hiểu rằng bổn phận rao giảng Đức KiTô là một việc phục vụ cần thiết mà Giáo Hội được mời gọi thực hiện đối với loài Người.


1/10 24 (Tr) Thứ sáu đầu tháng . Thánh T?R?SA H?I ĐỒNG GI?SU ,TRINH NỮ ,TIẾN SĨ HỘI THÁNH .Bổn mạng các xứ truyền giáo .Lễ kính .Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17);Mt18,1-5.Quan Thầy Giáo Họ Ninh Mật .Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu .
GX. Diêm Điền (Ngưỡng Nhân) ,Giang Liêu (Liêu Ngạn) và Lạc Thiện(Chỉ Thiện), Chầu Thánh Thể.

02 25 Tr Thứ Bảy Đầu tháng.Các Thiên Thần hộ thủ .Lễ nhớ .Xh23,20-23;Mt18,1-5.10
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.

03 26 (X) CH?A NHẬT ĐẦU THÁNG V? XXVII THƯỜNG NI?N Thánh vịnh tuần III Kb 1,2-3.3,2-4 ; 2 Tm 1,6-8.13-14 ; Lc 17,5-10
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam ,khóa họp tháng 4 -1991]:Cv 1,2-14 ; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38

GX .Đài Môn,Ngưỡng Nhân và Xuân Hóa chầu Thánh Thể.


Nguồn : http://danchuagiaothuy.com

vjet_Truong
03-10-2010, 01:53 PM
04 27 ( Tr) Thứ Hai .Thánh Phanxicô Assisi.Lễ nhớ .Gl1,6-12;Lc 10,25-37.

05 28 (X) Thứ Ba. Gl 1,13-24 ; Lc 10,38-42.

06 29 (X) Thứ tư đầu tháng. Thánh Brunô , Linh mục (Tr) ; Thánh Phanxicô Trần văn Trung, Giáo dân tử đạo (Đ) .Gl 2,1-2.7-14 ; Lc 11,1-4.
Ngày sùngg kính thánh Giuse.

07 30 (Tr) Thứ năm đầu tháng .Đức Mẹ Mân Côi . Lễ Nhớ .Cv 1,12-14 ; Lc 1,26-38.
Quan thầy các nhà Thờ Xứ trong giáo phận .Và tước hiệu nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu .Quan Thầy Giáo Xứ Vinh Phú và Hội Hiền Mẫu Giáo Họ Bùi Chu .
Cử hành thánh lễ trọng thể tại Đền Thánh Ninh Cường .
Ngày cầu cho các Linh Mục .
Giáo Xữ Ninh Cường chầu Thánh Thể .

Tháng Chính Can Dần (t)

08 1/9 (X) Thứ Sáu. Gl 3,7-14 ; Lc 11,15-26.
Hàn Lộ


09 02 (X) thứ Bảy . Thánh Điônysiô , Giám Mục và các bạn tử đạo (Đ) ; Thánh Gioan Leônarđô , Linh Mục (Tr) . Gl 3,22-29 ;Lc 11,27-28.
Lễ Đức Mẹ Trong ngày Thứ Bảy .(Tr)


10 03 (X) CH?A NHẬT XXVIII THƯỜNG NI?N .Thánh vịnh tuần IV . 2 V 2,14-17;2 Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19 .

Giáo Xứ . Nam Trực , Ninh Mỹ , Vạn Lộc và Nam Đường . Chầu Thánh Thể.Nguon : http://danchuagiaothuy.com