PDA

View Full Version : Những giáo xứ thành lập trước năm 1916tuongnamxu
23-08-2010, 06:05 PM
CÁC GIÁO XỨ TH?NH LẬP TRƯỚC NĂM 1916
GIÁO PHẬN TRUNG- THUỘC GP B?I CHU
(Hiện tình giáo phận Trung năm 1916)1.Gx Trung Lao
Thành lập năm 1607

2.Gx Phú Nhai
Thành lập năm 1627

3.Gx Kiên Lao
Thành lập năm 1678

4.Gx Lục Thủy
Thành lập năm 1679

5.Gx Quần Phương
thành lập năm 1680

6.Gx Ninh Cường
Thành lập năm 1682

7.Gx Phạm Pháo
Thành lập năm 1685

8.Gx Liễu Đề
Thành lập năm 1691

9.Gx Xương Điền
Thành lập năm 1696

10.Gx Báo Đáp
Thành lập năm 1706

11.Gx Liên Thủy
Thành lập năm 1719

12.Gx Quất Lâm
Thành lập năm 1720

13.Gx Trung Linh
Thành lập năm 1721

14.Gx Quần Cống
Thành lập năm 1757

15.Gx Bùi Chu
Thành lập năm 1763

16.Gx Thạch Bi
Thành lập năm 1803

17.Gx Bách Tính
Thành lập năm 1806

18.Gx Lạc Đạo
Thành lập năm 1866

19,Gx Tứ Trùng
Thành lập năm 1880

20.Gx Quần Liêu
Thành lập năm 1882

21.Gx Trung Thành
Thành lập năm 1886

22.Gx Đại Đồng
Thành lập năm 1891

23.Gx Tương Nam
Thành lập năm 1901

24.Gx Kiên Chính
Thành lập năm 1902

25.Gx Qũy Nhất
Thành lập năm 1908

26.Gx Tân Lác
Thành lập năm 1910

27.Gx Sa Châu
Thành lập năm 1914

28.Gx Ninh Sa
Thành lập năm 1915

Tài liệu được trích trong cuốn:
"Giáo Phận Bùi Chu với thế kỷ XX" của Linh mục Vinh sơn Đặng Ngọc Đường.
Hiện tình giáo phận bùi Chu năm 1916
Kỷ yếu giáo phận Trung năm 1916
Kỷ yếu giáo phận Bùi Chu năm 1998

giaoxugiaohovietnam
15-09-2010, 04:41 AM
Cám ơn bạn TuongNamXu đã chia xẻ thông tin quý.
Nếu ở T/P HCM hoặc ở Huế thì có thể mua được quyển "Kỷ yếu giáo phận Bùi Chu năm 1998" này không ?
Bạn nào biết xin chỉ dùm
Rất cám ơn

http://www.giaoxugiaohovietnam.com

tuongnamxu
15-09-2010, 11:01 AM
Rất tiếc là sách này không có bán mà chỉ lưu hình nội bộ thôi, mỗi giáo xứ có 1 cuốn thôi và được coi là tài sản của giáo xứ đó bạn