PDA

View Full Version : Đền Thánh Thức Hóa Một ngày lễ Lớnvjet_Truong
14-08-2010, 10:11 PM
http://img257.imageshack.us/img257/4833/thuchoadaodoi.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/7687/67665414.jpg


http://img517.imageshack.us/img517/530/18381257.jpg


http://img691.imageshack.us/img691/9997/96713617.jpg


http://img140.imageshack.us/img140/7669/74194233.jpg


http://img253.imageshack.us/img253/5235/31091563.jpghttp://img517.imageshack.us/img517/5677/47025911.jpghttp://www.wallcoo.net/flower/flower-art-04/s/wallcoo.com_DN150s.jpg

vjet_Truong
17-08-2010, 10:38 AM
LỄ Đ?N NHẬN SẮC PHONG
ĐỀN THÁNH THỨC H?A, 21-3-2010

Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, Đức Giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm thấy Thánh đường Thức Hóa đã hội đủ những yếu tố cần có.
Căn cứ theo Giáo luật và sự đồng thuận của hàng Giáo sỹ Giáo phận Bùi Chu, Ngài đã ký Sắc phong Thánh đường Thức Hóa lên hàng Đền Thánh - Tôn kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời.
Lễ trao - nhận Sắc phong được tổ chức trọng thể trùng vào Tuần chầu Chúa Giêsu Thánh Thể Giáo xứ Thức Hóa thay mặt Giáo phận- Chúa nhật V Mùa Chay 21/3/2010.Có 52 Linh mục đồng tế Thánh lễ do Đức Giám mục chủ sự và gần chục ngàn tín hữu tham dự.
Đây là sự kiện lớn lao mang tính lịch sử của Thức Hóa kể từ khi thành lập Giáo Họ (1845)
Vinh hạnh thay cho hậu duệ của 31 vị Lập Làng và 28 Đấng Tử Đạo Cha ông Thức Hóa.
Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và Đức Mẹ.

http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img185.imageshack.us/img185/5454/biuduongscphong.jpg (http://img185.imageshack.us/img185/5454/biuduongscphong.jpg)
BIỂU DƯƠNG SẮC PHONG ĐỀN THÁNH
http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img256.imageshack.us/img256/5892/53536138.jpg (http://img256.imageshack.us/img256/5892/53536138.jpg)

RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ V? SẮC PHONG ĐỀN THANH

http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img256.imageshack.us/img256/1633/52685176.jpg (http://img256.imageshack.us/img256/1633/52685176.jpg)

RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ V? SẮC PHONG ĐỀN THANH

http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img256.imageshack.us/img256/2618/59205517.jpg (http://img256.imageshack.us/img256/2618/59205517.jpg)

RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ V? SẮC PHONG ĐỀN THANH

http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img338.imageshack.us/img338/4804/wcacchatrongdoanruoc.jpg (http://img338.imageshack.us/img338/4804/wcacchatrongdoanruoc.jpg)

ĐỨC CHA CHỦ SỰ V? QUÝ CHA TRONG ĐO?N RƯỚC

http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img28.imageshack.us/img28/4233/96668557.jpg (http://img28.imageshack.us/img28/4233/96668557.jpg)

KIỆU SẮC PHONG ĐỀN THÁNH

http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img28.imageshack.us/img28/4597/chavanphngtgmdcscphong.jpg (http://img28.imageshack.us/img28/4597/chavanphngtgmdcscphong.jpg)
Cha Chánh Văn phòng Tòa Giám mục công bố Sắc phong Đền Thánh Thức Hóa
http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img28.imageshack.us/img28/4880/ondngtdocchagiophnchs.jpg (http://img28.imageshack.us/img28/4880/ondngtdocchagiophnchs.jpg)
http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img338.imageshack.us/img338/285/wochanhxutanghoa.jpg (http://img338.imageshack.us/img338/285/wochanhxutanghoa.jpg)
?ng Chánh xứ dâng bó hoa tươi thắm mừng Đức Cha
http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img28.imageshack.us/img28/6228/chatngqunnthnhantninhmn.jpg (http://img28.imageshack.us/img28/6228/chatngqunnthnhantninhmn.jpg)
Cha Antôn Đinh Mạnh Hùng - Tổng quản Đền Thánh đọc lời cảm ơn
http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img28.imageshack.us/img28/2017/95119449.jpg (http://img28.imageshack.us/img28/2017/95119449.jpg)
CỘNG ĐO?N THAM DỰ THÁNH LỄ
http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img28.imageshack.us/img28/8537/trucqungtrungnthnhh2.jpg (http://img28.imageshack.us/img28/8537/trucqungtrungnthnhh2.jpg)

CỘNG ĐO?N THAM DỰ THÁNH LỄ

http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img707.imageshack.us/img707/410/wsannam.jpg (http://img707.imageshack.us/img707/410/wsannam.jpg)

CỘNG ĐO?N THAM DỰ THÁNH LỄ

http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img707.imageshack.us/img707/7844/whoiken.jpg (http://img707.imageshack.us/img707/7844/whoiken.jpg)

HỘI KỀN ĐỒNG PHỤC VỤ THÁNH LỄ

http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/highslide/graphics/warning.gif
http://img191.imageshack.us/img191/4338/wcadoan.jpg (http://img191.imageshack.us/img191/4338/wcadoan.jpg)