PDA

View Full Version : Ngàn hoa dâng kính Mẹ.........Lje-Gjrl
08-08-2010, 09:53 AM
Giáo Họ Như Thức (Xứ Bảo Long) Dâng hoa kính Đức Mẹ.


http://i370.photobucket.com/albums/oo146/tranvantuyen_01/Ho%20Nhu%20Thuc/IMG_0150.jpg (http://i370.photobucket.com/albums/oo146/tranvantuyen_01/Ho%20Nhu%20Thuc/IMG_0150.jpg)
http://i370.photobucket.com/albums/oo146/tranvantuyen_01/Ho%20Nhu%20Thuc/IMG_0156.jpg (http://i370.photobucket.com/albums/oo146/tranvantuyen_01/Ho%20Nhu%20Thuc/IMG_0156.jpg)
http://i370.photobucket.com/albums/oo146/tranvantuyen_01/Ho%20Nhu%20Thuc/IMG_0162.jpg (http://i370.photobucket.com/albums/oo146/tranvantuyen_01/Ho%20Nhu%20Thuc/IMG_0162.jpg)

http://www.vietcatholic.org/pics/1068d6ca16e3b087baolonghn(3).jpg

Ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy con hoa là những " nam sinh", các bạn cũng đáng yêu-duyên dáng chẳng kém các em nữ sinh vốn và được coi là những cánh hoa xinh. Tất cả các bạn đã vượt qua những e ngại để thể hiện một lòng mến chân thành, đơn sơ. Đúng như ca từ trong câu hát ?đoá hoa lòng chúng con hái dâng Mẹ?.

Đặc sắc nhất là ba bài cuối với gần 80 người dâng hoa.
http://i370.photobucket.com/albums/oo146/tranvantuyen_01/Ho%20Nhu%20Thuc/IMG_0171.jpg (http://i370.photobucket.com/albums/oo146/tranvantuyen_01/Ho%20Nhu%20Thuc/IMG_0171.jpg)
http://i370.photobucket.com/albums/oo146/tranvantuyen_01/Ho%20Nhu%20Thuc/IMG_0172.jpg (http://i370.photobucket.com/albums/oo146/tranvantuyen_01/Ho%20Nhu%20Thuc/IMG_0172.jpg)
http://i370.photobucket.com/albums/oo146/tranvantuyen_01/Ho%20Nhu%20Thuc/IMG_0181.jpg (http://i370.photobucket.com/albums/oo146/tranvantuyen_01/Ho%20Nhu%20Thuc/IMG_0181.jpg)

Lje-Gjrl
08-08-2010, 09:55 AM
Họ em đấy các bác ak.

Không thuộc Bùi Chu nhưng post lên giới thiệu cho mọi người cùng xem.