PDA

View Full Version : Một số hình ảnh kỷ niệm Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc 2008banabe
28-11-2008, 09:10 PM
http://i495.photobucket.com/albums/rr312/boy89_camera/IMG_0006.jpghttp://i495.photobucket.com/albums/rr312/boy89_camera/IMG_0008.jpghttp://i495.photobucket.com/albums/rr312/boy89_camera/IMG_0016.jpghttp://i495.photobucket.com/albums/rr312/boy89_camera/IMG_0004.jpghttp://i495.photobucket.com/albums/rr312/boy89_camera/IMG_0056.jpg
http://i495.photobucket.com/albums/rr312/boy89_camera/2.jpg
http://i495.photobucket.com/albums/rr312/boy89_camera/IMG_0054.jpghttp://i495.photobucket.com/albums/rr312/boy89_camera/IMG_0057.jpghttp://i495.photobucket.com/albums/rr312/boy89_camera/IMG_0056.jpghttp://i495.photobucket.com/albums/rr312/boy89_camera/IMG_0038.jpg