PDA

View Full Version : Giáo xứ An Phútuongnamxu
30-07-2010, 08:34 PM
Giáo xứ An Phú
xã Xuân Phú- Xuân trường- Nam Định
giáo hạt Phú Nhai
LM: cha Jos Nguyễn Văn Chân

một số hình ảnh nhà thờ An Phú

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144