PDA

View Full Version : hinh anh trung laovutheanh
28-07-2010, 09:41 AM
[T?A V?NG

http://files.gttrunglao.webnode.com/200000003-acbd4adb6f/TOA-VANG-TRUNG-LAO.jpg
NH? T?NH THƯƠNG

http://files.gttrunglao.webnode.com/200000004-ac1b2ad123/nha-tinh-thuong.jpghttp://files.hinhanh.webnode.com/200000026-90742916d7/GIAO%20XU%20DEN%20THANH%20TRUNG%20LAO%20%28%201%20 %29.wmv

daihaxuan_vanloc
12-10-2010, 01:14 AM
Đẹp wa'.hi.Mình muốn được đi thăm nhà thờ này wa'

daihaxuan_vanloc
12-10-2010, 01:17 AM
Hội SV Công Giáo hãy cùng nhau tiến bước nhờ hồng ân Thien chúa